مقاله تعيين روايي و پايايي مقياس اندازه‌گيري منش پهلواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تعيين روايي و پايايي مقياس اندازه‌گيري منش پهلواني دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين روايي و پايايي مقياس اندازه‌گيري منش پهلواني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين روايي و پايايي مقياس اندازه‌گيري منش پهلواني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين روايي و پايايي مقياس اندازه‌گيري منش پهلواني :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :28

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقاله تعيين روايي و پايايي مقياس اندازه‌گيري منش پهلواني در بازیکنان لیگ برتر فوتبال انجام ‌شده است. روش‌شناسی: از میان کلیه بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران(396=N) در فصل 90-91، تعداد 162 نفر انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر در مرحله انتخاب تیم‌ها، در دسترس و سپس در مرحله انتخاب بازیکنان به‌صورت تمام شمار بود. از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی برای دسته‌بندی سؤالات پرسشنامه و برای بررسی کفایت مدل نیز از شاخص و نتایج آزمون بارتلت استفاده شد. برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن داده­ها، t یک نمونه‌ای، تحلیل عاملی اکتشافی، و برای برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی (به‌صورت دو مرحله‌ای) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آموس نسخه 18 و همچنین SPSS نسخه 16 در سطح معنی‌داری 05/0 P≤ مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مقیاس اندازه‌گیری منش پهلوانی از روایی سازه، ساختار عاملی و ثبات درونی مطلوبی برخوردار است. همچنین ، میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر 72/12±59/73 بود و میانگین نمره خرده مقیاس‌های منش پهلوانی در سطح متوسطی ارزیابی ‌شد. در میان بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران ، تیم پیکان کمترین و تیم پاس همدان بیشترین میزان نمره منش اخلاقی را داشتند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق و تأیید مطلوبیت مقیاس اندازه‌گیری منش پهلوانی و همچنین بومی بودن آن پیشنهاد می‌شود در سنجش‌های آتی از این مقیاس نیز جهت بررسی منش پهلوانی ورزشکاران استفاده شود.

لینک کمکی