مقاله طراحي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله طراحي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران با استفاده از تحلیل عاملی است. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بود که اطلاعات به روش میدانی جمع آوری شد؛ که در آن 251 نفر از کارکنان فدراسیون های ورزشی تیمی و انفرادی در سال 1393 شرکت داشتند. روایی محتوایی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بوسیله ی آزمون آلفای کرونباخ (98/0=α) مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری پرسشنامه ای شامل 6 بعد عوامل مدیریتی با 12 سؤال، عوامل اقتصادی و محیطی با 11 سؤال، عوامل سازمانی با 11 سؤال، عوامل روانی با 8 سؤال، عوامل فرهنگی و اجتماعی با 8 سؤال و عوامل فردی با 3 سؤال فراهم آورد. همچنین شاخص های برازندگی (854/2=CMIN/DF) و (086/0=RMSEA) نشان دهنده ی مناسب بودن ابزار تدوین شده بود. نتیجه گیری: از ابزار طراحی شده با توجه به روایی و پایایی مناسب آن می توان به عنوان معیاری برای سنجش بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی استفاده کرد. شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری و تعیین میزان آن ها بوسیله ی ابزار طراحی شده می تواند گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون ها باشد. جهت معتبر شدن پرسشنامه ی تدوین شده به پژوهشگران پیشنهاد می شود این ابزار را در سایر سازمان های ورزشی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

لینک کمکی