مقاله تحليل و ارزيابي موانع پياده‌سازي بليت‌فروشي اينترنتي در ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تحليل و ارزيابي موانع پياده‌سازي بليت‌فروشي اينترنتي در ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل و ارزيابي موانع پياده‌سازي بليت‌فروشي اينترنتي در ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل و ارزيابي موانع پياده‌سازي بليت‌فروشي اينترنتي در ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليل و ارزيابي موانع پياده‌سازي بليت‌فروشي اينترنتي در ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) :
تعداد صفحات :22

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی موانع پیاده‌سازی بلیت‌فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است. روش‌شناسی: این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. بر اساس مطالعات گسترده در زمین موضوع مورد بررسی، پرسشنام محقق‌ساخته‌ای طراحی شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی در عرصه‌های ورزشی و فناوری اطلاعات مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی آن نیز با میزان ناسازگاری 008/0 ارزیابی و تایید شد. جامع آماری این پژوهش شامل خبرگان حوز مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی، فناوری اطلاعات، مسئولان فدراسیون فوتبال و برخی افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگان) 113 نفر به عنوان نمون آماری پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا موانع به کارگیری فناوری فروش اینترنتی بلیت مسابقات لیگ برتر فوتبال شناسایی، و در چهار دسته مالی، سازمانی، فنی و رفتاری طبقه‌بندی و سپس این موانع با نمونه‌های آماری بررسی و تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و نرم‌افزار Expert Choice11 استفاده شد. ‌یافته‌ها: نتایج نشان داد که مهم‌ترین موانع فروش اینترنتی بلیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به ترتیب موانع فنی (299/0)، مالی (260/0)، سازمانی (221/0)، و رفتاری (220/0) است. در نهایت نیز متناسب با هر یک از این موانع، پیشنهادهایی ارائه شده است. نتیجه‌گیری: با شناختی که از تحلیل و ارزیابی موانع پیاده‌سازی بلیت‌فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال ایران حاصل شد، می‌توان با بهبود در این وضعیت در جهت تشویق مسئولان به رفع موانع پیاده‌سازی بلیت‌‌فروشی اینترنتی گام برداشت. واژه‌های کلیدی: بلیت‌فروشی اینترنتی، لیگ برتر فوتبال، موانع پیاده‌سازی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی.

لینک کمکی