مقاله ارائه مدلي از عوامل جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ورزش قهرماني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله ارائه مدلي از عوامل جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ورزش قهرماني ايران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مدلي از عوامل جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ورزش قهرماني ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه مدلي از عوامل جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ورزش قهرماني ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه مدلي از عوامل جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ورزش قهرماني ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدلی ازعوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش قهرمانی به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 18 نفر به‌طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 121 تن به‌عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 71 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. شاخص‌های پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه‌ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش­های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم‌افزار SPSS 16 و Smartpls استفاده شد. یافته‌ها: در مدلعوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی با بار عاملی (855/0)، ورزشی (821/0)، مالی و اقتصادی (804/0)، بازاریابی (721/0)، رسانه‌ای و تبلیغاتی (655/0)، سیاسی (637/0)، حمایتی و تشویقی (615/0)، فرهنگی و اجتماعی (559/0) و حقوقی و قانونی (356/0) وجود دارند. همچنین مدل به‌دست‌آمده از برازش مطلوب برخوردار بود. بحث: مدل به کار گرفته‌شده، مدل نظری قوی برای طراحی مدل عوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش کشور است.

لینک کمکی