مقاله رابطه مسئوليت اجتماعي با خوش‌نامي باشگاه‌هاي بدن‌سازي استان سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله رابطه مسئوليت اجتماعي با خوش‌نامي باشگاه‌هاي بدن‌سازي استان سيستان و بلوچستان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه مسئوليت اجتماعي با خوش‌نامي باشگاه‌هاي بدن‌سازي استان سيستان و بلوچستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه مسئوليت اجتماعي با خوش‌نامي باشگاه‌هاي بدن‌سازي استان سيستان و بلوچستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه مسئوليت اجتماعي با خوش‌نامي باشگاه‌هاي بدن‌سازي استان سيستان و بلوچستان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

هدف: شواهد تجربی نشان می‌دهد، فعالیت­های مسئولیت اجتماعی می‌توانند از طریق تقویت خوش‌نامی پیامدهای مثبتی داشته باشند. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه مسئولیت اجتماعی با خوش‌نامی باشگاه­های بدن‌سازی استان سیستان و بلوچستان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ورزشکاران رشته بدن‌سازی در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می‌دادند که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه خوش‌نامی رسلر بود. روایی پرسشنامه‌ها توسط 5 نفر از اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0=α) و (93/0= α)، به دست آمد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد، همه ابعاد مسئولیت اجتماعی با خوش‌نامی باشگاه، رابطه مثبت و معنی­داری دارند. همچنین ابعاد قانونی (291/0=β)، اخلاقی (238/0=β)، انسان‌دوستی (206/0 =β) و اقتصادی با (190/0 =β) پیش‌بینی کنند معنی­داری برای خوش‌نامی بودند. نتیجه‌گیری: بنابراین، نیاز است مدیران باشگاه‌های بدن‌سازی توجه بیشتری به مسئولیت­های اجتماعی داشته باشند تا خوش‌نامی باشگاه‌های خود را تضمین کنند.

لینک کمکی