مقاله عوامل موثر بر گرايش به خرافات در بين بازيکنان فوتبال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله عوامل موثر بر گرايش به خرافات در بين بازيکنان فوتبال ايران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل موثر بر گرايش به خرافات در بين بازيکنان فوتبال ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عوامل موثر بر گرايش به خرافات در بين بازيکنان فوتبال ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عوامل موثر بر گرايش به خرافات در بين بازيکنان فوتبال ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

هدف: هدف از مقاله حاضر، بررسی مقاله عوامل موثر بر گرايش به خرافات در بين بازيکنان فوتبال ايران می­باشد. روش­شناسی: روش تحقیق پیمایشی از نوع کاربردی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران به تعداد 420 نفر بود. که با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران تعداد 203 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته بوده، که روایی و پایایی آن با استفاده از روشهای رایج و معتبر مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق حاضر از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، تی مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته­ها: نتایج تحقیق نشان داد در مجموع میزان گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال ایران در سطح متوسط حدود41 درصد بوده و رابطه معنی­داری بین شاخص­های تحصیلات، وضعیت تاهل، احساس عدم اطمینان از بازی، اهمیت نتایج بازی، اضطراب قبل از بازی، قومیت، محل تولد و گرایش به خرافات وجود دارد. نتیجه­گیری: افزایش سطح تحصیلات و تقلیل اضطراب ناشی از بازی می­تواند نقشی اساسی در کاهش گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال داشته باشد.

لینک کمکی