مقاله بازاريابي در باشگاه‌هاي خصوصي و دولتي آمادگي جسماني و ايروبيک: نقش کيفيت خدمات، رضايتمندي و وفاداري مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بازاريابي در باشگاه‌هاي خصوصي و دولتي آمادگي جسماني و ايروبيک: نقش کيفيت خدمات، رضايتمندي و وفاداري مشتريان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازاريابي در باشگاه‌هاي خصوصي و دولتي آمادگي جسماني و ايروبيک: نقش کيفيت خدمات، رضايتمندي و وفاداري مشتريان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بازاريابي در باشگاه‌هاي خصوصي و دولتي آمادگي جسماني و ايروبيک: نقش کيفيت خدمات، رضايتمندي و وفاداري مشتريان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازاريابي در باشگاه‌هاي خصوصي و دولتي آمادگي جسماني و ايروبيک: نقش کيفيت خدمات، رضايتمندي و وفاداري مشتريان :
تعداد صفحات :22

چکیده هدف: با توجه به نقش حیاتی ارائ خدمات با کیفیت در بقا و سودآوری باشگاه‌های ورزشی، این پژوهش با هدف مقایس کیفیت خدمات، رضای‌مندی و وفاداری مشتریان باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک خصوصی و دولتی شهرستان سبزوار انجام شد. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر علّی مقایسه‌ای بود و جامع آماری آن کلی مشتریان زن باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک خصوصی و دولتی شهرستان سبزوار بودند. از این تعداد 341 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمون پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنام استاندارد چین لیو (2008) استفاده شد که روایی محتوایی و صوری آن را استادان متخصص تایید کردند و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد (98/0=). یافته‌ها: بررسی یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین کیفیت ارائ خدمات و مولفه‌های آن از جمله اعتماد، پاسخگویی، اطمینان و همدلی در باشگاه‌های خصوصی و دولتی وجود دارد (05/0). همچنین بین رضایتمندی مشتریان از باشگاه و مولفه‌های ظاهر باشگاه، پرسنل، راحتی و تسهیلات و تجهیزات تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0). همچنین یافته‌ها در مولف وفاداری و نیز خرده‌مقیاس‌های آن (نگرشی و رفتاری) تفاوت معنی‌داری بین مشتریان باشگاه‌ها نشان دادند (05/0). نتیجه‌گیری: با عنایت به یافته‌های پژوهش حاضر، ضروری است تا مسئولان و مدیران در جهت تحقق رضایت بیشتر مشتری و سودآوری مستمر باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک خصوصی و دولتی، با تعهد به قول‌های داده شده و ارائ خدمات ملموس‌تر به مشتریان شرکت‌کننده، نقش بارزتری را به منظور ارتباط بهتر با مشتری ایفا کنند. واژه‌های کلیدی: بازاریابی ورزشی، خدمات، باشگاه‌های ورزشی، مشتریان

لینک کمکی