مقاله تحليل کانوني رابطه حمايت اجتماعي و بي‌انگيزگي دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي تربيت‌بدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله تحليل کانوني رابطه حمايت اجتماعي و بي‌انگيزگي دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي تربيت‌بدني دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل کانوني رابطه حمايت اجتماعي و بي‌انگيزگي دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي تربيت‌بدني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل کانوني رابطه حمايت اجتماعي و بي‌انگيزگي دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي تربيت‌بدني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليل کانوني رابطه حمايت اجتماعي و بي‌انگيزگي دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي تربيت‌بدني :
تعداد صفحات :27

چکیده هدف: هدف از این پژوهش تحلیل کانونی رابط حمایت اجتماعی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان دوم و سوم متوسطه از مشارکت در فعالیت‌های تربیت‌بدنی مدارس بوده است. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی همبستگی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی انجام شده است. 381 نفر از دانش آموزان کلاس های دوم و سوم مقطع متوسط شهرستان بوکان به روش تصادفی، خوشه ای، چندمرحله ای به عنوان نمونه‌های آماری انتخاب شدند و مقیاس رفتار بین‌فردی پلیتر و همکاران (2008) با پایایی (81/0=) و پرسشنام بی انگیزگی در تربیت بدنی شن و همکاران (2010) با پایایی (78/0=) را پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی کانونی (بنیادی) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که حمایت از استقلال با ارزشمند نبودن فعالیت‌ها (130/0=r؛ 05/0>p) و جذاب نبودن فعالیت‌ها (166/0=r؛ 05/0>p) رابط منفی و معنی‌داری دارد. حمایت از شایستگی با کمبود توانایی (135/0=r؛ 05/0>p)، تلاش ناکافی (133/0=r؛ 05/0>p)، ارزشمند نبودن فعالیت‌ها (197/0=r؛ 01/0>p) و جذاب نبودن فعالیت‌ها (202/0=r؛ 01/0>p) رابط منفی و معنی‌داری دارد و حمایت از تعلق با کمبود توانایی (110/0=r؛ 05/0>p)، تلاش ناکافی (108/0=r؛ 05/0>p)، ارزشمند نبودن فعالیت‌ها (157/0=r؛ 01/0>p) و جذاب نبودن فعالیت‌ها (178/0=r؛ 01/0>p) رابط منفی و معنی‌داری دارد. همچنین، تحلیل کانونی یک مجموع معنی‌دار را بین حمایت اجتماعی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان نشان داد که در آن، مجموع حمایت اجتماعی 19 درصد از تغییرات مجموع بی‌انگیزگی را تبیین می‌کند. نتیجه‌گیری: دبیران تربیت‌بدنی که محیط حمایتی برای دانش‌آموزان فراهم کنند، می‌توانند بر بی‌انگیزگی دانش‌آموزان تاثیر بگذارند و مشارکت آنان را در فعالیت‌های تربیت‌بدنی افزایش دهند. واژه‌های کلیدی: انگیزش، حمایت اجتماعی، تربیت‌بدنی، تحلیل کانونی‌.

لینک کمکی