مقاله بررسي اولويت درس تربيت‌بدني در ميان ساير دروس مقطع راهنمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي اولويت درس تربيت‌بدني در ميان ساير دروس مقطع راهنمايي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اولويت درس تربيت‌بدني در ميان ساير دروس مقطع راهنمايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اولويت درس تربيت‌بدني در ميان ساير دروس مقطع راهنمايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اولويت درس تربيت‌بدني در ميان ساير دروس مقطع راهنمايي :
تعداد صفحات :25

چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر مقاله بررسي اولويت درس تربيت‌بدني در ميان ساير دروس مقطع راهنمايي بود. روش‌شناسی: جامع آماری پژوهش کلی دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس دولتی مقطع راهنمایی شهر رشت (20776 نفر) و والدین آن‌ها بودند که 400 نفر از دانش‌آموزان (209 دختر و 191 پسر) و به همین تعداد نیز از والدین به صورت تصادفی جزء نمون پژوهش قرار گرفتند. ابتدا پرسشنام محقق‌ساخته‌ای با هفتاد سوال تنظیم شد که پس از مصاحبه و اعمال نظرات تخصصی 10 نفر از استادان دانشگاهی و 10 نفر از دبیران باتجرب تربیت‌بدنی به سی سوال کاهش یافت و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شد (75/0=). تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های فریدمن، یومن‌ویتنی و ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری 05/0 p انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که از دیدگاه دانش‌آموزان و والدین درس تربیت‌بدنی در میان ده درس به‌ترتیب در اولویت‌های ششم و هفتم قرار داشت، البته این تفاوت معنی‌داری نبود. همچنین دانش‌آموزان پسر و دختر به‌ترتیب این درس را در اولویت چهارم و ششم قرار دادند و این تفاوت معنی‌دار بود. تفاوت جایگاه این درس در بین دانش‌آموزان پایه‌های مختلف نیز معنی‌‌دار نبود. نتیجه‌گیری: جایگاه نسبتاً پایین درس تربیت‌بدنی از دیدگاه والدین و دانش‌آموزان دختر لزوم ارای آگاهی‌ها، تشریح اهداف، برنامه‌ها و فواید درس تربیت‌بدنی برای والدین و فراهم آوردن محیطی راحت و لذت‌بخش، فارغ از تنش به‌همراه فعالیت‌هایی جالب و سرگرم‌کننده و متناسب با خواست و علایق دانش‌آموزان دختر را ضروری می‌سازد. واژه‌های کلیدی: اولویت‌بندی دروس، انتخاب دانش‌آموز، موقعیت درس تربیت‌بدنی.

لینک کمکی