مقاله بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ليگ برتر واليبال مطالعه موردي: تماشاگران مازندراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ليگ برتر واليبال مطالعه موردي: تماشاگران مازندراني دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ليگ برتر واليبال مطالعه موردي: تماشاگران مازندراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ليگ برتر واليبال مطالعه موردي: تماشاگران مازندراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ليگ برتر واليبال مطالعه موردي: تماشاگران مازندراني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر برحضور تماشاگران مازندرانی در لیگ برتر والیبال تدوین شده است. روش‌شناسی: این تحقیق به لحاظ شیوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی _پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال92-91 بین تیم کاله با تیم­های سایپا، متین­ ورامین و پیکان تشکیل دادند. تعداد361 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته شامل عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در4حوزه اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت­های تماشاگران و تسهیلات و امکانات با 26 گویه بود. روایی پرسشنامه توسط 9تن از متخصصین تربیت بدنی تایید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای طبقه­بندی و خلاصه کردن یافته­ها و برای تجزیه و تحلیل یافته­ها از آمار استنباطی(آزمون تی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ) و (مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم­افزار لیزرل) استفاده شد. یافته‌ها: براساس نتایج تحقیق، عوامل جذابیت، اولویت­های تماشاگران و امکانات و تسهیلات ارتباط معناداری با تمایل به حضور و جذب تماشاگران داشتند اما عامل اقتصادی تأثیری بر حضور تماشاگران نداشت(p<0/05). نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد که عامل امکانات و تسهیلات (95/11 =t، بارعاملی 89/0) بیشترین تاثیر را در بین عامل­ها داراست و عامل جذابیت(61/7=t، بارعاملی 65/0) کمترین اثر را داشت. نتیجه‌گیری: توجه به عوامل جذابیت، اولویت­های تماشاگران و تسهیلات و برنامه­ریزی جامع و دقیق، جهت بهبود این عوامل، می­تواند نقش پررنگی در جذب تماشاگران والیبال به سالنها در ایران داشته باشد.

لینک کمکی