مقاله بررسي پيشايندها و پيامدهاي توانمندسازي روان شناختي کارکنان ادارات ورزش و جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي پيشايندها و پيامدهاي توانمندسازي روان شناختي کارکنان ادارات ورزش و جوانان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي پيشايندها و پيامدهاي توانمندسازي روان شناختي کارکنان ادارات ورزش و جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي پيشايندها و پيامدهاي توانمندسازي روان شناختي کارکنان ادارات ورزش و جوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي پيشايندها و پيامدهاي توانمندسازي روان شناختي کارکنان ادارات ورزش و جوانان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان مبتنی بر مدل‌یابی معالات ساختاری بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های شمال‌غرب ایران بود (588 نفر) و از میان آن‌ها 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1997)، اعتماد سازمانی سید جوادین (1388)، رضایت شغلی برایفیلد و روتس (1951)، تعهد سازمانی مودی (1979)، سبک رهبری باردنز و متزکانس (2000) و فرهنگ سازمانی نانچیان (1998) جمع‌آوری شد. پس از بررسی پایائی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، اعتماد سازمانی، ‌فرهنگ سازمانی و رهبری به عنوان پیشایند و تعهد سازمانی و رضایت شغلی به عنوان پیامد توانمندسازی روان شناختی مورد تاکید است. بیشترین میزان همبستگی معنی‌دار بین رهبری با فرهنگ و کمترین میزان بین فرهنگ و توانمندسازی مشاهده شد(05/0>P). همچنین در مورد پیامدهای توانمندسازی روان‌شناختی نیز مسیر علی بین توانمندسازی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی مثبت و معنی‌دار بود(05/0>P). نتیجه‌گیری: می‌توان گفت افزایش در نمرات رهبری، فرهنگ و اعتماد همراه با افزایش در احساس توانمندسازی کارکنان و افزایش در نمرات توانمندسازی همراه با افزایش در میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بود. بنابراین، افراد با ادراک رهبری سازمانی، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بالا، احساس توانمندسازی بالایی را از خود در محیط کار نشان می‌دهند.

لینک کمکی