مقاله رابطه گردشگري ورزشي با توسعه ابعاد منتخب شهري در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله رابطه گردشگري ورزشي با توسعه ابعاد منتخب شهري در شهر تهران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه گردشگري ورزشي با توسعه ابعاد منتخب شهري در شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه گردشگري ورزشي با توسعه ابعاد منتخب شهري در شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه گردشگري ورزشي با توسعه ابعاد منتخب شهري در شهر تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

چکیده هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد منتخب شهری شامل از دیدگاه کارشناسان و دست­اندرکاران در شهر تهران انجام گرفته است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ای ساخته بود که جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید مدیریت و برای بررسی روایی سازه و دسته‌بندی سؤال‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پایایی سؤال‌های پرسشنامه با انجام پژوهش راهنما و با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ (95/0r=) تایید شد. نمونه آماری پژوهش ، 150 نفر ازکارشناسان بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مدیران و دست‌اندرکاران برگزاری رویدادهای ورزشی تهران بودند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی توسط نرم‌افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفته است. یافته‌ها:یافته­هایحاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشانگر وجود رابطه معنی دار میان متغیر گردشگری ورزشی و متغیرهای توسعه اشتغال­زایی، ایجاد درآمد و کاهش فقر و سرمایه­گذاری بود. اگرچه کلیه روابط معنی­دار بود، اما رابطه میان متغیر گردشگری ورزشی با متغیر ایجاد درآمد و کاهش فقر از سایر روابط قوی‌تر بود. نتیجه‌گیری: رویدادهای ورزشی برگزار شده در شهر تهران، علاوه بر فواید کوتاه­مدت و مستقیم می­تواند فواید بلندمدت و غیر­مستقیمی برای شهر داشته باشد . واژه­های کلیدی: گردشگری ورزشی، اشتغال­زایی، درآمد، سرمایه ­گذاری

لینک کمکی