مقاله ابط? استرس سازماني و عملکرد اعضاي تيم ملي تکواندوي بانوان ايران در رويدادهاي بين‌المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله ابط? استرس سازماني و عملکرد اعضاي تيم ملي تکواندوي بانوان ايران در رويدادهاي بين‌المللي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ابط? استرس سازماني و عملکرد اعضاي تيم ملي تکواندوي بانوان ايران در رويدادهاي بين‌المللي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ابط? استرس سازماني و عملکرد اعضاي تيم ملي تکواندوي بانوان ايران در رويدادهاي بين‌المللي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ابط? استرس سازماني و عملکرد اعضاي تيم ملي تکواندوي بانوان ايران در رويدادهاي بين‌المللي :
تعداد صفحات :24

چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رمقاله ابط? استرس سازماني و عملکرد اعضاي تيم ملي تکواندوي بانوان ايران در رويدادهاي بين‌المللي بود. روش‌شناسی: جامع آماری تحقیق چهل نفر از بانوان تکواندوکار تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حاضر در اردوهای تدارکاتی برای شرکت در رقابت های بین المللی در سال 1391 بود که تمام آن ها به طور کل شمار برای نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنام اطلاعات فردی و استرس سازمانی محقق‌ساخته استفاده شد که روایی آن‌ها به تایید متخصّصیان رسید و پایایی آن‌ها در یک مطالع مقدماتی با حضور سی ورزشکار با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه‌ای، رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم‌افزارSpss استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان استرس سازمانی در بین بانوان تیم ملی در حد بالا قرار دارد (86/20=t، 05/0p). بین استرس سازمانی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در رویدادهای بین المللی رابط معنی‌دار معکوس وجود دارد (732/0=r، 05/0p). همچنین از بین مولفه‌های استرس سازمانی، عوامل تیمی (456/2=t، 05/0p) و محیطی (106/2=t، 05/0p) قابلیت پیش‌بینی عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران را در رویدادهای بین المللی دارند. اما عوامل رهبری (770/0=t، 05/0>p) و فردی ( P>1/793, t=0/770) چنین قابلیتی را ندارند. نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن سطح استرس سازمانی در بانوان تکواندوکار و تاثیر منفی آن بر عملکرد آن‌ها، شناخت دقیق و مهار آن زیر نظر مسئولان فدراسیون تکواندو ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: استرس سازمانی، تکواندو، بانوان، رویدادهای بین المللی‌.

لینک کمکی