مقاله طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش هاي بومي سنتي بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش هاي بومي سنتي بلوچستان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش هاي بومي سنتي بلوچستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش هاي بومي سنتي بلوچستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش هاي بومي سنتي بلوچستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر مقاله طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش هاي بومي سنتي بلوچستان بود. روش­شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ورزشکاران، خبرگان، داوران، مربیان، مدیران و کارشناسان ورزش های بومی سنتی بلوچستان بود. حجم نمونه آماری (370 نفر ) بود که با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد و نحوه انتخاب نمونه ها به صورت طبقه ای تصادفی بود و با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (7/3 = Z) مشخص شد که توزیع داده ها نرمال است (05/0P<). ابزار تحقیق پرسشنامه باز و بسته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید خبره مدیریت ورزشی(5 نفر) و پایایی پرسشنامه بسته با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 93/0 تایید شد. یافته ­ها: داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون خی 2، آزمون فریدمن و تجزیه و تحلیل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه ­گیری: پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها و تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی، ورزش های بومی سنتی بلوچستان، محرز شد که اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و هیات های ورزش روستایی عشایری بلوچستان می بایست از استراتژی WO (محافظه کارانه) در مورد توسعه ورزش های بومی سنتی بلوچستان استفاده نمایند.

لینک کمکی