مقاله اثر جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص‌هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي پلاسما در بچه ماهيان انگشت‌قد کپور معمولي (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله اثر جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص‌هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي پلاسما در بچه ماهيان انگشت‌قد کپور معمولي (Cyprinus carpio) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص‌هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي پلاسما در بچه ماهيان انگشت‌قد کپور معمولي (Cyprinus carpio)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص‌هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي پلاسما در بچه ماهيان انگشت‌قد کپور معمولي (Cyprinus carpio)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص‌هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي پلاسما در بچه ماهيان انگشت‌قد کپور معمولي (Cyprinus carpio) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص­های خونی و بیوشیمیایی پلاسمای بچه­ماهیان انگشت­قد کپور معمولی است. ­ماهیان با وزن متوسط 36/0±03/3 گرم، به مدت 10 هفته با پنج جیره حاوی سطوح جایگزینی صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان تغذیه شدند. در انتهای دوره، خون‌گیری از ساقه دمی انجام گرفت و شاخص‌های خونی شامل تعداد گلبول­های قرمز و سفید، درصد افتراقی گلبول‌های سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، متوسط حجم گلبول قرمز، متوسط هموگلوبین هر گلبول، متوسط غلظت هموگلوبین هر گلبول و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی پلاسما شامل تری­­گلیسرید، کلسترول و گلوکز اندازه­گیری شدند. مطابق نتایج، وزن نهایی در تیمارهای 25 و 100 درصد به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها داشت (05/0>P). هیچ یک از شاخص­های خونی بین تیمارها تفاوت معنی­داری نداشتند (05/0<P). در شاخص­های بیوشیمیایی پلاسما در تیمار 100 درصد، کاهش معنی­دار سطح تری­گلیسرید وجود داشت (05/0>P) و میزان کلسترول در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیش‌تر بود (05/0>P)، اما میزان گلوکز بین تیمارها تفاوت معنی­داری نداشت (05/0<P). بر اساس نتایج این مطالعه، جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان تا سطح 75 درصد در جیره کپور معمولی انگشت­قد پیشنهاد می­ شود.

لینک کمکی