مقاله اثر آفت‌کش دلتامترين بر ميزان آنزيم استيل‌کولين استراز در دوکفه‌اي Mytilaster lineatus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله اثر آفت‌کش دلتامترين بر ميزان آنزيم استيل‌کولين استراز در دوکفه‌اي Mytilaster lineatus دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر آفت‌کش دلتامترين بر ميزان آنزيم استيل‌کولين استراز در دوکفه‌اي Mytilaster lineatus  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر آفت‌کش دلتامترين بر ميزان آنزيم استيل‌کولين استراز در دوکفه‌اي Mytilaster lineatus،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر آفت‌کش دلتامترين بر ميزان آنزيم استيل‌کولين استراز در دوکفه‌اي Mytilaster lineatus :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

در مطالعه حاضر به بررسی اثر آفت‌کش دلتامترین بر روی فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای Mytilaster lineatus پرداخته شده است. بر اساس این مطالعه فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای M. lineatus در معرض غلظت‌های زیر حد کشندگی سم دلتامترین، در کمترین غلظت (5/0 میلی‌گرم در لیتر) برابر با 1291/0±665/15 میکرومول در دقیقه در میلی‌گرم پروتئین و در بیشترین غلظت (1 میلی‌گرم در لیتر) برابر با 4334/0±912/11 میکرومول در دقیقه در میلی‌گرم پروتئین سنجش شد. همچنین با توجه به نتایج آماری به دست آمده به روش آنالیز واریانس یک‌طرفه، برای سم دلتامترین در غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر اختلاف معنی­داری در سطح فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای M. lineatus دیده نشد (05/0<P). ولی درغلظت‌های 75/0 میلی‌گرم در لیتر و 1 میلی‌گرم در لیتر سم دلتامترین اختلافات معنی‌داری در سطوح فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز مشاهده شد (05/0>P). نتایج به دست آمده از بررسی سطوح فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای M. lineatus در برابر سم دلتامترین در غلظت‌های زیر حد کشندگی، نشان داد که اثر بازدارندگی سم دلتامترین بر فعالیت این آنزیم از غلظت 75/0 میلی‌گرم در لیتر نمایان شد و با افزایش بیشتر غلظت دلتامترین فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز نیز بیشتر کاهش یافت.

لینک کمکی