مقاله مطالعه تأثير رفتار با بقاياي گياهي و کنترل کننده هاي بيولوژيکي برخصوصيات علف‌هاي هرز و صفات زراعي در کشت تلفيقي با رتون برنج (Oryza sativa)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله مطالعه تأثير رفتار با بقاياي گياهي و کنترل کننده هاي بيولوژيکي برخصوصيات علف‌هاي هرز و صفات زراعي در کشت تلفيقي با رتون برنج (Oryza sativa) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تأثير رفتار با بقاياي گياهي و کنترل کننده هاي بيولوژيکي برخصوصيات علف‌هاي هرز و صفات زراعي در کشت تلفيقي با رتون برنج (Oryza sativa) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه تأثير رفتار با بقاياي گياهي و کنترل کننده هاي بيولوژيکي برخصوصيات علف‌هاي هرز و صفات زراعي در کشت تلفيقي با رتون برنج (Oryza sativa)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تأثير رفتار با بقاياي گياهي و کنترل کننده هاي بيولوژيکي برخصوصيات علف‌هاي هرز و صفات زراعي در کشت تلفيقي با رتون برنج (Oryza sativa) :
تعداد صفحات :21

به منظور بررسی رفتار با بقایای محصول اصلی و اثرات اردک و آزولا بر خصوصیات علف های هرز، عملکرد کمی و شاخص برداشت رتون برنج، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. به طوری که سه نوع رفتار با بقایای گیاهی (کف‌بر، برداشت رایج منطقه و تکنیک خوابانیدن نواری) به عنوان عامل اصلی وتیمارهای آزولا و اردک (هریک دردوسطح حضور و عدم حضور) عامل فرعی را تشکیل می دادند. نتایج حاکی از آن بود که حداقل و حداکثر جمعیت علف‌های هرز به ترتیب در ارتفاع برداشت رایج منطقه و تکنیک خوابانیدن نواری حاصل و درحضور اردک وآزولا برخصوصیات علف‌های هرز ( تعداد، متوسط ارتفاع و میانگین وزن خشک مخلوط) کاسته گردید. در این مطالعه علف‌های هرز سوروف، تیرکمان آبی و اویارسلام بیشترین خسارت را به محصول رتون وارد نمودند. حداکثر عملکرد دانه و شاخص برداشت در تیمار رفتار با بقایا گیاهی در تکنیک خوابانیدن نواری به واسطه فزونی تعداد کل پنجه تولیدی، تعداد خوشه در مترمربع، تعداد کل خوشه چه درخوشه به دست آمد. حضوراردک نیز به سبب افزایش تعداد کل پنجه تولیدی، تعداد خوشه در مترمربع، وزن هزاردانه، عملکرد دانه را ارتقاء داد. حداکثر شاخص برداشت برای تکنیک خوابانیدن نواری، با حضور اردک و آزولا به دست آمد.

لینک کمکی