مقاله تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، پارامترهاي وابسته به آن و محتواي نسبي آب گياه آنيسون (Pimpinella anisum L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، پارامترهاي وابسته به آن و محتواي نسبي آب گياه آنيسون (Pimpinella anisum L.) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، پارامترهاي وابسته به آن و محتواي نسبي آب گياه آنيسون (Pimpinella anisum L.) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، پارامترهاي وابسته به آن و محتواي نسبي آب گياه آنيسون (Pimpinella anisum L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، پارامترهاي وابسته به آن و محتواي نسبي آب گياه آنيسون (Pimpinella anisum L.) :
تعداد صفحات :18

خشکی یکی از مهمترین تنش های محیطی است که مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی گیاه را تحت تاثیر قرار می¬دهد و اثرات عمده ای بر تولیدات کشاورزی می¬گذارد. به همین منظور مطالعه ای با عنوان تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک آنیسون، در بهار 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. به اجرا درآمد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش تاثیر تنش خشکی در سه سطح، آبیاری در کلیه¬ی مراحل رشد به صورت هفتگی (شاهد)، قطع آبیاری در اواسط مرحله گلدهی تا بروز علائم تنش به مدت 15 روز و سپس آبیاری مجدد، و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه تا بروز علائم تنش به مدت 15 روز و سپس آبیاری مجدد مورد بررسی قرار گرفت. شاخص محتوای کلروفیل، هدایت روزنه¬ای، سرعت تعرق، سرعت فتوسنتز و محتوای نسبی آب در شرایط تنش خشکی به¬طور معنی¬داری (05/0 p) کاهش یافتند اما دمای برگ افزایش یافت.

لینک کمکی