مقاله تاثير کمبود فسفر بر تحمل تنش خشکي در دو رقم گياه گوجه فرنگي (Solanum lycopersum L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله تاثير کمبود فسفر بر تحمل تنش خشکي در دو رقم گياه گوجه فرنگي (Solanum lycopersum L.) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير کمبود فسفر بر تحمل تنش خشکي در دو رقم گياه گوجه فرنگي (Solanum lycopersum L.) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير کمبود فسفر بر تحمل تنش خشکي در دو رقم گياه گوجه فرنگي (Solanum lycopersum L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير کمبود فسفر بر تحمل تنش خشکي در دو رقم گياه گوجه فرنگي (Solanum lycopersum L.) :
تعداد صفحات :24

با توجه به اینکه کمبود فسفر موجب کاهش توانائی جذب آب می¬شود، اثر تشدیدکنندگی احتمالی کمبود فسفر بر تنش خشکی در دو رقم گیاه گوجه فرنگی (ارقام بهتا و پیاذر) مطالعه گردید. گیاهان در شرایط تغذیه کافی (25/0 میلی¬مولار) و کمبود (05/0 میلی¬مولار) فسفر تحت شرایط آبیاری (100 درصد ظرفیت مزرعه¬ای) و خشکی (60 درصد ظرفیت مزرعه¬ای) در گلخانه¬ و بستر پرلیت به مدت 8 هفته کاشته و سپس برداشت شدند. وزن خشک اندام هوائی و ریشه، فلوئورسانس کلروفیل و فتوسنتز تحت تاثیر تیمارهای کمبود فسفر و خشکی کاهش یافت و شدت کاهش در رقم بهتا بیش از رقم پیاذر بود. غلظت کلروفیل تحت تاثیر کمبود فسفر بصورت معنی¬داری کاهش یافت ولی غلظت آنتوسیانین¬های برگ افزایش پیدا کرد. برعکس، خشکی موجب کاهش غلظت آنتوسیانین¬ها شد. غلظت قندهای محلول و آمینواسیدهای آزاد تحت تاثیر کمبود فسفر، خشکی و یا هردو افزایش یافت، ولی اجزای پتانسیل آب برگ تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. نتایج نشان داد که رقم بهتا به هر دو تنش کمبود فسفر و خشکی حساس-تر از رقم پیاذر بوده با این¬حال کمبود فسفر و خشکی موجب تشدید تاثیر یکدیگر نشدند. به نظر می¬رسد افزایش انباشتگی قندهای محلول و آمینواسیدهای آزاد و کاهش هدایت روزنه¬ای در شرایط کمبود فسفر که به ترتیب موجب افزایش توانائی جذب آب و کاهش اتلاف آن شدند، از عوامل جلوگیری از این اثر تشدید کننده بودند.

لینک کمکی