مقاله ريزازديادي درون شيشه‌اي گياه دارويي پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طريق اندام زايي ساقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله ريزازديادي درون شيشه‌اي گياه دارويي پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طريق اندام زايي ساقه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ريزازديادي درون شيشه‌اي گياه دارويي پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طريق اندام زايي ساقه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ريزازديادي درون شيشه‌اي گياه دارويي پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طريق اندام زايي ساقه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ريزازديادي درون شيشه‌اي گياه دارويي پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طريق اندام زايي ساقه :
تعداد صفحات :21

پروانش یا پیچ تلگرافی (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) به علت وجود آلکالوئیدهای ارزشمند وین¬بلاستین و وین¬کریستین به عنوان یک گیاه دارویی بسیار مهم معرفی شده ‌است. لذا توسعه ریزازدیادی پروانش در محیط درون ‌شیشه اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق از دو آزمایش جداگانه برای بهینه سازی ساقه¬زاییمستقیم و یک آزمایش ریشه زایی استفاده شد. طرح آماری مورد استفاده در آزمایش¬های ساقه¬زایی مستقیم، فاکتوریل 5×3 (BAP × NAA و KN × NAA) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار بود. آزمایش ریشه زایی به صورت فاکتوریل 5×3 (IBA ×NAA) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت هورمون KN درصد اندام¬زایی و با افزایش غلظت هورمونNAA تعداد ساقه به ازا هر ریزنمونه افزایش یافت. ترکیب هورمونی یک میلی گرم در لیتر NAA به همراه 1/0 میلی گرم در لیتر KN با میانگین 13 گیاهچه بالاترین تعداد تولید گیاهچه را دارا بودند. مقایسه میانگین¬ها نشان داد که بهترین مقدار BAP با 87 درصد اندام¬زایی غلظت 1/0 میلی گرم در لیتر و بهترین ترکیب هورمونی 1/0 میلی گرم در لیتر BAPبه همراه 2 میلی گرم در لیتر NAA با 100% اندام¬زایی بود. در آزمایش ریشه¬زایی ترکیب 4/0 میلی‌ گرم در لیتر IBA به همراه 4 میلی‌ گرم در لیترNAA بیشترین تعداد ریشه و طول ریشه را تولید کردند و در مجموع افزایش غلظت هورمون NAA باعث افزایش طول ریشه¬ها گردید.

لینک کمکی