مقاله ارزيابي تأثير پرايمينگ بذر با استيل سالسيليک اسيد (ASA) بر خصوصيات جوانه‌زني گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله ارزيابي تأثير پرايمينگ بذر با استيل سالسيليک اسيد (ASA) بر خصوصيات جوانه‌زني گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي تأثير پرايمينگ بذر با استيل سالسيليک اسيد (ASA) بر خصوصيات جوانه‌زني گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي تأثير پرايمينگ بذر با استيل سالسيليک اسيد (ASA) بر خصوصيات جوانه‌زني گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير پرايمينگ بذر با استيل سالسيليک اسيد (ASA) بر خصوصيات جوانه‌زني گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

پرایمینگ بذر به‌عنوان یک راهکار جهت افزایش استقرار گیاهچه به ویژه در شرایط نامطلوب مطرح است. به منظور بررسی عکس‌العمل بذرهای پرایم شده گیاه دارویی رازیانه نسبت به شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1393 انجام گرفت. بذرها در این آزمایش در سه سطح صفر، 3/0 و 6/0 میلی‌مولار اسید سالسیلیک پرایم شدند و سپس با آب تهیه شده از چاه‌های مختلف، چهار سطح شوری صفر، 5/2، 5 و 5/7 دسی‌زیمنس بر متر آماده گردید و مورد آزمایش قرار گرفتند. با توجه به نتایج تجزیه واریانس، سالسیلیک اسید و تنش شوری و برهمکنش این دو عامل تأثیر معنی‌داری (P<0.01) بر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر نشان دادند. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شوری می‌تواند بر شاخص‌های جوانه‌زنی رازیانه اثر بگذارند. به عبارت دیگر غلظت بالای شوری آب توانسته محیطی نامناسب را برای جوانه‌زنی بذور فراهم آورد به‌طوری‌که با افزایش شوری صفات جوانه‌زنی کاهش نشان دادند. کاهش درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور در محیط شور اغلب می‌تواند ناشی از کاهش جذب آب و افزایش سمیت ویژه آنها در اطراف پوسته بذور به علت غلظت بالای نمک باشد. شوری با کاهش قابلیت دسترسی به آب یا تداخل با برخی موازنه مواد تنظیم کننده رشد از جوانه‌زنی بذرها جلوگیری می‌کند. اگرچه غلظت‌های بالای اکسین مانع جوانه‌زنی می‌شود، اما غلظت‌های پایین معمولاً محرک است. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر، به نظر می‌رسد افزایش اکسین در نتیجه تأثیر سالسیلیک اسید در حدی است که افزایش جوانه‌زنی را در پی دارد.

لینک کمکی