مقاله مطالعه تاثير نانو اکسيد روي بر بهبود جوانه‌زني و رشد گياهچه کلزا تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله مطالعه تاثير نانو اکسيد روي بر بهبود جوانه‌زني و رشد گياهچه کلزا تحت تنش شوري دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تاثير نانو اکسيد روي بر بهبود جوانه‌زني و رشد گياهچه کلزا تحت تنش شوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه تاثير نانو اکسيد روي بر بهبود جوانه‌زني و رشد گياهچه کلزا تحت تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تاثير نانو اکسيد روي بر بهبود جوانه‌زني و رشد گياهچه کلزا تحت تنش شوري :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف نانوکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی کلزا مطالعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1392 در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل 5 سطح نانو اکسید روی زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری (0، 0/3، 0/6، 1/2 و 1/8میلی‌ مولار) و چهار سطح تنش شوری (0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار کلرید‌ سدیم) و چهار تکرار بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه، شاخص طولی و وزن قدرت و میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم بود. نتایج نشان داد که شوری اثر بازدارنده بر قابلیت جوانه ‌زنی، رشد و شاخص‌ های قدرت گیاهچه‌ها داشت و نانو اکسید روی با افزایش میانگین این شاخص‌ها تاثیر تنش شوری را کاهش داد. همچنین با افزایش سطوح شوری مقادیر پتاسیم، کلسیم، نسبت پتاسیم به سدیم و نسبت کلسیم به سدیم گیاهچه‌ها کاهش، اما مقدار سدیم گیاهچه‌ها افزایش یافت. استفاده نانو اکسید روی موجب افزایش مقادیر پتاسیم، کلسیم، نسبت پتاسیم به سدیم و نسبت کلسیم به سدیم گیاهچه‌ها و کاهش مقدار سدیم گیاهچه‌ها را سبب شد. به‌ طور کلی سطح 0/6 میلی‌ مولار نانوکسید روی بهترین کارایی در مقابله با تنش داشت و موجب افزایش تحمل گیاه به تنش شوری گردید.

لینک کمکی