مقاله تاثير سطوح مختلف شوري بر جوانه‌زني و بازيابي بذر سه گونه مرتعي استان مرکزي (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله تاثير سطوح مختلف شوري بر جوانه‌زني و بازيابي بذر سه گونه مرتعي استان مرکزي (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير سطوح مختلف شوري بر جوانه‌زني و بازيابي بذر سه گونه مرتعي استان مرکزي (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير سطوح مختلف شوري بر جوانه‌زني و بازيابي بذر سه گونه مرتعي استان مرکزي (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير سطوح مختلف شوري بر جوانه‌زني و بازيابي بذر سه گونه مرتعي استان مرکزي (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) :
تعداد صفحات :17

این تحقیق جهت ارزیابی گونه‌های Eurotia ceratoides, Salsola rigida, Kochia prostrata از نظر جوانه‌زنی و بازیابی نسبت به تنش شوری و تعیین مقاوم‌ترین گونه انجام شد. بررسی به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار صورت گرفت، تیمارهای آزمایشی شامل سه گونه مرتعی ذکر شده در بالا، هفت سطح مختلف محلول آب شور محتوی کلرید‌سدیم خالص، با غلظت‌های (صفر، 50، 100، 200، 400، 800 و 1600 میلی‌مولار) بود. نتایج نشان دادکه سه گونه مورد بررسی دارای مقاومت بالایی نسبت به تنش‌های اعمال ‌شده هستند اما گونه K. prostrata در مقایسه با دو گونه دیگر نسبت به تنش شوری محیط، مقاومت بیشتری دارد. هرچند تفاوت معنی‌داری بین جوانه‌زنی این گونه با گونه S. rigida مشاهده نشد و حساس‌ترین گونه نسبت به شوری E. ceratoidesاست. به‌طوری‌که در گونه K. prostrata بیشترین درصد جوانه‌زنی (66/96 درصد) در تیمار شاهد (صفر میلی‌مولار)، در گونه E. ceratoides، بیشترین درصد جوانه‌زنی (75 درصد) در تیمار 400 میلی‌مولار و در گونه S. rigida، بیشترین درصد جوانه‌زنی (95 درصد) در تیمارهای (تیمار شاهد و200 میلی مولار نمک کلرید‌سدیم) اتفاق افتاد. نتایج تجزیه واریانس بازیابی جوانه‌زنی نشان داد که اختلاف بین تیمار شاهد با سایر تیمارها معنی‌دار می‌باشد. افزایش بازیابی جوانه‌زنی با افزایش شوری حاصل از نمک کلرید‌سدیم بسیار مشهود بود و تیمار شاهد با بیشترین میزان جوانه‌زنی در یک کلاس جداگانه قرار گرفت.

لینک کمکی