مقاله بررسي اثر پيري تسريع شده بر فرآيند جوانه‌زني و رشد گياهچه کدوي تخم کاغذي (Cucurbita pepo)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله بررسي اثر پيري تسريع شده بر فرآيند جوانه‌زني و رشد گياهچه کدوي تخم کاغذي (Cucurbita pepo) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر پيري تسريع شده بر فرآيند جوانه‌زني و رشد گياهچه کدوي تخم کاغذي (Cucurbita pepo) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر پيري تسريع شده بر فرآيند جوانه‌زني و رشد گياهچه کدوي تخم کاغذي (Cucurbita pepo)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر پيري تسريع شده بر فرآيند جوانه‌زني و رشد گياهچه کدوي تخم کاغذي (Cucurbita pepo) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

به‌منظور مطالعه تاثیر پیری بذر بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا گردید. در این آزمایش فرسودگی در دمای 45 درجه سانتی‌گراد و رطوبت 95 درصد به‌مدت 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 6 ، 18 و 20 روز بود و صفات اندازه‌گیری شده، شامل جوانه‌زنی بیشینه، یکنواختی جوانه‌زنی، مدت زمان لازم برای رسیدن به 10 و 50 درصد جوانه‌زنی، مساحت زیر منحنی جوانه‌زنی نسبت به زمان و همچنین تغییرات قابلیت حیات بذور با استفاده از آزمون تترازولیوم و همچنین میزان رشد گیاهچه اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پیری در سطح یک درصد بر کلیه صفات تاثیر معنی‌دار داشت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد در طی پیری مقدار سرعت جونه‌زنی زمان، درصد و یکنواختی جوانه‌زنی کاهش و مدت زمان لازم برای رسیدن به 10 و 50 درصد جوانه‌زنی افزایش پیدا کرد. همچنین مشاهده شد در طی پیری میزان رنگ‌پذیری بافت‌های بذر کاهش یافته که این نشان دهنده کاهش قدرت و قابلیت حیات بذور و در طی آن کاهش رشد گیاهچه بود. به طور کلی پیر در ابتدا موجب کاهش قدرت بذر شده و بعد از مدتی موجب کاهش قابلیت حیات و مرگ بذور می‌شود.

لینک کمکی