مقاله تاثير برخي فاکتورهاي محيطي بر کميت و کيفيت اسانس گياه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوي (چناران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تاثير برخي فاکتورهاي محيطي بر کميت و کيفيت اسانس گياه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوي (چناران) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير برخي فاکتورهاي محيطي بر کميت و کيفيت اسانس گياه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوي (چناران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير برخي فاکتورهاي محيطي بر کميت و کيفيت اسانس گياه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوي (چناران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير برخي فاکتورهاي محيطي بر کميت و کيفيت اسانس گياه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوي (چناران) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :12

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر برخی فاکتورهای محیطی (ارتفاع از سطح دریا و خاک) بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی چای کوهیStachys lavandifolia vahl. در سال 1386 در استان خراسان رضوی در شهرستان چناران به اجرا درآمد. نمونه‌های گیاه در زمان گلدهی کامل از دو منطقه به ارتفاع 2000-2200 و 2200-2400 متر از سطح دریا در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نمونه‌برداری از اندام‌های هوایی (گل و برگ) گیاه انجام گرفت و در هوای آزاد خشک و اسانس آن به روش تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج گردید. جهت شناسایی ترکیبات اسانس از دستگاه‌های GC و GC-MS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین درصد اسانس و ارتفاع از سطح دریا رابطه معنی‌داری وجود داشت و به‌ترتیب ترکیب‌های: ان-تترادیکانول و متیل تترادیکانول بیشترین درصد ترکیبات اسانس گیاه را به خود اختصاص دادند. همچنین بین فاکتورهای خاکی مورد مطالعه، مواد آلی و pH در دو منطقه اختلاف معنی‌داری وجود داشت. *نویسنده مسئول: dianatitilaki@yahoo.com

لینک کمکی