مقاله تأثير ترکيب هيات مديره بر رفتارتقسيم سود با تأکيد بر اثر تعاملي متغيرها و نوع صنعت به روش هاي PLS و GLS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تأثير ترکيب هيات مديره بر رفتارتقسيم سود با تأکيد بر اثر تعاملي متغيرها و نوع صنعت به روش هاي PLS و GLS دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير ترکيب هيات مديره بر رفتارتقسيم سود با تأکيد بر اثر تعاملي متغيرها و نوع صنعت به روش هاي PLS و GLS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير ترکيب هيات مديره بر رفتارتقسيم سود با تأکيد بر اثر تعاملي متغيرها و نوع صنعت به روش هاي PLS و GLS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير ترکيب هيات مديره بر رفتارتقسيم سود با تأکيد بر اثر تعاملي متغيرها و نوع صنعت به روش هاي PLS و GLS :
تعداد صفحات :32

در این پژوهش تأثیر ترکیب اعضای هیات مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، نقش دوگانه مدیر عامل، تعداد اعضای هیات مدیره) و اثر تعاملی این متغیرها بر رفتار تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم) در صنایع مختلف بررسی شده است.آزمون فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی(PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) ازطریق داده‌های تابلویی انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های 1383 لغایت 1387 می‌باشد.نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره، متغیر نقش دوگانه مدیر عامل و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط معنی‌دار با سود تقسیمی دارند،و همچنین تأثیر تعاملی ترکیب اعضای هیات مدیره بر سود تقسیمی در صنایع مختلف معنی‌دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره و رفتارتقسیم سود داشته باشد

لینک کمکی