مقاله تحليلي بر شناخت توانمندي‌ها و برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري ( مطالعه موردي : روستاي نمونه گردشگري دلفارد در شهرستان جيرفت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تحليلي بر شناخت توانمندي‌ها و برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري ( مطالعه موردي : روستاي نمونه گردشگري دلفارد در شهرستان جيرفت) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليلي بر شناخت توانمندي‌ها و برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري ( مطالعه موردي : روستاي نمونه گردشگري دلفارد در شهرستان جيرفت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليلي بر شناخت توانمندي‌ها و برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري ( مطالعه موردي : روستاي نمونه گردشگري دلفارد در شهرستان جيرفت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليلي بر شناخت توانمندي‌ها و برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري ( مطالعه موردي : روستاي نمونه گردشگري دلفارد در شهرستان جيرفت) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

امروزه یکی از راه‌های نجات روستاها از فقر ، مهاجرت ، مشکلات اجتماعی واقتصادی ، توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می‌باشد. با توجه به این مهم پژوهش حاضر در پی شناخت توانمندیهای روستای نمونه گردشگری دلفارد و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت ،ضعف) ومجموعه عوامل بیرونی ( فرصت ، تهدید) می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی‌های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و برای تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی‌های ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است.یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در این روستا 8 قوت‌، 9 ضعف داخلی‌، در عین حال 8 فرصت و 8 تهدید بیرونی دارای تاثیر عمده بر کارکردهای گردشگری روستا می-باشد. نتایج ارزیابی‌های حاصل از مدل راهبردی SWOT نشان می‌دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه گردشگری دلفارد، T4, O8, W5, S8, به ترتیب دارای امتیاز وزنی،0.228 ،0.221 ،0.22 ، 0.205بوده و امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی (3.058) و بیرونی (3) نشان دهنده تاثیر گذاری بیشتر عوامل داخلی بر عوامل خارجی در روستای دلفارد می‌باشد. استراتژی‌های منتج‌از‌راهبرد SWOT نشان داد که راهبرد بازنگری (WO) با امتیاز 3.4 به عنوان اولین الویت و راهبردهای (WT) با امتیاز 3.1 ،(SO) با امتیاز 3 ،(ST) با امتیاز 2.7 به ترتیب در اولویتهای بعدی برنامه ریزی گردشگری دلفارد می باشند.

لینک کمکی