مقاله پهنه‌بندي و تحليل فضايي مناطق شهري به لحاظ ناهنجاري‌هاي اجتماعي و شناسايي کانون‌هاي جرم‌خيز شهري (مطالعه موردي: کلانشهر تبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله پهنه‌بندي و تحليل فضايي مناطق شهري به لحاظ ناهنجاري‌هاي اجتماعي و شناسايي کانون‌هاي جرم‌خيز شهري (مطالعه موردي: کلانشهر تبريز) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پهنه‌بندي و تحليل فضايي مناطق شهري به لحاظ ناهنجاري‌هاي اجتماعي و شناسايي کانون‌هاي جرم‌خيز شهري (مطالعه موردي: کلانشهر تبريز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پهنه‌بندي و تحليل فضايي مناطق شهري به لحاظ ناهنجاري‌هاي اجتماعي و شناسايي کانون‌هاي جرم‌خيز شهري (مطالعه موردي: کلانشهر تبريز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پهنه‌بندي و تحليل فضايي مناطق شهري به لحاظ ناهنجاري‌هاي اجتماعي و شناسايي کانون‌هاي جرم‌خيز شهري (مطالعه موردي: کلانشهر تبريز) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :28

این پژوهش با هدف شناسایی و ارائه‌ی تصویری از کانون‌های جرم‌خیز و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح مناطق شهر تبریز ارائه گردیده است. در این پژوهش ترکیبی از روش‌های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به کار گرفته شده است و به منظور تحلیل الگوهای فضایی جرائم در سطح مناطق شهر تبریز با استفاده از نر‌م‌افزارهای اختصاصی تحلیل فضایی بزهکاری در محیط سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، روش­های آماری تحلیل واریانس و آزومون توکی، آزمون خوشه‌بندی (شاخص نزدیک‌ترین همسایه) و روش درون‌یابی به کار گرفته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مهم‌ترین کانون‌هاجرم‌خیزشهری تبریزدرمناطق 10 و 4 و 6 واقع شده است که جزء محدوده‌ هایپرازدحام و متراکم شهر که دارای ساختار کالبدی نامناسب با امکان کنترل کم‌تر می‌باشد، شکل گرفته است. با توجه به مقایسه میانگین‌ها و ترتیب آن­ها، مناطق 2 و 9 به ترتیب کمترین نمره را به لحاظ ناهنجاری اجتماعی دریافت کرده‌اند. جهت نشان دادن الگوی توزیع متغیرهای مورد مطالعه از مدل نزدیکترین همسایه استفاده شد که در تمامی متغیرها با توجه به مدل، الگوی توزیع کاملاً پراکنده است. در ادامه جهت پهنه‌بندی متغیرهای مورد مطالعه در سطح مناطق شهر تبریز با توجه به نتایج مطالعه میدانی از مدل درون‌یابی استفاده شد که پهنه‌بندی متغیر شرارت در شهر تبریز، در سطح مناطق 10 و 4 و 6 بیشترین تراکم را دارند و مناطق 2 و 1 و 8 کمترین تراکم این متغیر را دارند.

لینک کمکی