مقاله تأثير قصه گويي مبتني بر آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر بهبود مهارت‌هاي اجتماعي و مشکلات رفتاري دانش آموزان پسر هشت تا 10 سال? مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌اي و بي اعتنائي (ODD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تأثير قصه گويي مبتني بر آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر بهبود مهارت‌هاي اجتماعي و مشکلات رفتاري دانش آموزان پسر هشت تا 10 سال? مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌اي و بي اعتنائي (ODD) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير قصه گويي مبتني بر آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر بهبود مهارت‌هاي اجتماعي و مشکلات رفتاري دانش آموزان پسر هشت تا 10 سال? مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌اي و بي اعتنائي (ODD)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير قصه گويي مبتني بر آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر بهبود مهارت‌هاي اجتماعي و مشکلات رفتاري دانش آموزان پسر هشت تا 10 سال? مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌اي و بي اعتنائي (ODD)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير قصه گويي مبتني بر آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر بهبود مهارت‌هاي اجتماعي و مشکلات رفتاري دانش آموزان پسر هشت تا 10 سال? مبتلا به اختلال رفتار مقابله‌اي و بي اعتنائي (ODD) :
تعداد صفحات :33

پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر قصه گویی مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر هشت تا ده سال مبتلا به اختلال رفتار مقابله ای و بی اعتنایی (ODD) شهر گرگان انجام شده است. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. 45 دانش آموز که بر اساس فهرست رفتاری کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF)، مبتلا به ODD تشخیص داده شده بودند انتخاب شده و سپس توسط فرم معلم مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) SSRS)) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت 28 نفر از دانش آموزان مذکور که نمر مهارت های اجتماعی آنها در مقیاس SSRS پایین بوده و وجود مشکلات رفتاری آنها در بخش مشکلات رفتاری SSRS نیز تأیید شد، انتخاب شده و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش (14n= ) و گواه (14n= ) تقسیم شدند. سپس قصه گویی مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی به مدت 2 ماه در 15 جلس آموزشی 60 دقیقه ی برای آزمودنی‌های گروه آزمایش اجرا شد. در پایان دور آموزش، آزمودنی ها دوباره به کمک مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت ارزیابی شدند. تحلیل داده ها نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه، پس از پایان جلسات قصه گویی مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی ، بر اساس ارزیابی معلم، افزایش معناداری در خرده مقیاس های همکاری (001/0P<)، ابراز وجود (05/0P<) ، مهار خود (001/0P<) و نمر کلی مهارت های اجتماعی (001/0P<) و کاهش معنادار در نمر مشکلات رفتاری (01/0P<) پیدا کرده است.

لینک کمکی