مقاله اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر تعديل طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر تعديل طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر تعديل طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر تعديل طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر تعديل طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

هدف پژوهش تعیین مقاله اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر تعديل طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي (SAD) در دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و همراه با گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش آزمون- پس آزمون بود. بدین منظور 20 نفراز دانشجویان پسر دارای علایم اختلال اضطراب اجتماعی از دانشگاه اصفهان به شیوه داوطلبانه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند (10= 2n = 1n). سپس طرحواره درمانی گروهی طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت جلسات هفتگی بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسش نامه اضطراب اجتماعی (SPIN) و مقیاس طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ YSQ_SF)) بود. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که بین میانگین نمرات طرحواره‌های ناسازگار اولیه در مرحله پس آزمون در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده می‌‌شود و طرحواره درمانی موجب کاهش معنادار نمرات تمامی طرحواره‌های ناسازگار اولیه به جز دو طرحواره رهاشدگی/ بی ثباتی و اطاعت در افراد گروه آزمایش شده است. یافته‌ها همچنین نشان داد طرحواره درمانی علایم اختلال اضطراب اجتماعی را نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون به میزان معناداری کاهش می‌دهد. نتایج بیانگر آن بود که این تغییر در نمرات کل و ابعاد علائم ترس و اجتناب معنادار و بر بعد ناراحتی فیزیولوژیک معنادار نبود (05/0>p). می‌توان گفت که طرحواره درمانی برای اصلاح طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی از اثربخشی لازم برخوردار است.

لینک کمکی