مقاله اثربخشي آموزش برنامه‌ي سال‌هاي باورنکردني بر مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله اثربخشي آموزش برنامه‌ي سال‌هاي باورنکردني بر مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم توان ذهني دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشي آموزش برنامه‌ي سال‌هاي باورنکردني بر مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم توان ذهني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثربخشي آموزش برنامه‌ي سال‌هاي باورنکردني بر مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم توان ذهني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشي آموزش برنامه‌ي سال‌هاي باورنکردني بر مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم توان ذهني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :34

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی برنامه‌ی سال‌های باورنکردنی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان با کم‌توانی‌ذهنی خفیف انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش آموزان 11-6 سال با کم‌توانی‌ذهنی را شامل می‌شد که در سال تحصیلی 96-95 در مدارس استثنایی شهرستان خمینی‌شهرمشغول به تحصیل بودند. از جامعه‌ی مذکور، با روش تصادفی ساده 30 کودک همراه با والدین آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس والدین گروه آزمایش به مدت 12 جلسه و هر هفته 1 جلسه تحت آموزش برنامه‌ی سال‌های باورنکردنی (وبستراستراتون، 2011) قرار گرفت. در این زمان، گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس مهارت‌های اجتماعی (گرشام و الیوت، 1994) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پژوهش، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که تأثیر برنامه‌ی سال‌های باورنکردنی بر مهارت‌های اجتماعی و مؤلفه‌های آن در زمینه‌های قاطعیت، خویشتن‌داری و همکاری در سطح 0.05= α معنی‌دار است. بنابر نتایج پژوهش حاضر، می‌توان گفت با فراهم آوردن فرصتی برای آموزش والدین از برنامه‌ی سال‌های باورنکردنی به منظور افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان کم‌توان‌ذهنی خفیف استفاده نمود.

لینک کمکی