مقاله اثربخشي برنامه بازي‌هاي زبان‌شناختي بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله اثربخشي برنامه بازي‌هاي زبان‌شناختي بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخواني دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشي برنامه بازي‌هاي زبان‌شناختي بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخواني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثربخشي برنامه بازي‌هاي زبان‌شناختي بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخواني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشي برنامه بازي‌هاي زبان‌شناختي بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخواني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد خواندن (سرعت، درک‌مطلب و دقت خواندن) دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی سنین 8 تا 12 ساله، به روش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) و به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین دانش‌آموزان سنین 8 تا 12 ساله، از مرکز اختلال یادگیری رودکی شیراز انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از آزمون تشخیص خواندن شیرازی- نیلی‌پور، پیش و پس از اجرای مداخله آموزش برنامه بازی‌های زبان‌شناختی استفاده شد. در فاصله بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون، افراد گروه آزمایش به مدت 16جلسه 45 دقیقه‌ای، در 8 هفته متوالی تحت آموزش برنامه بازی‌های زبان‌شناختی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش آماری تحلیل کو‌‌واریانس چندمتغیره(MANCOVA) استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که آموزش برنامه بازی‌های زبان‌شناختی به طور معناداری بر عملکرد خواندن (سرعت، درک‌مطلب و دقت خواندن) دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی تأثیر دارد (0001/0>p). بنابراین می‌توان از برنامه بازی‌های زبان‌شناختی برای بهبود عملکرد خواندن (سرعت، درک‌مطلب و دقت خواندن) دانش‌آموزان با نارساخوانی استفاده کرد.

لینک کمکی