مقاله تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت جسمي در ميان کارکنان شهرداري منطقه يک تبريز. سيد سعيد وصالي ، عزت‌الله سامآرام ، يونس اسمعيلي طويل. زهره رسولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت جسمي در ميان کارکنان شهرداري منطقه يک تبريز. سيد سعيد وصالي ، عزت‌الله سامآرام ، يونس اسمعيلي طويل. زهره رسولي دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت جسمي در ميان کارکنان شهرداري منطقه يک تبريز. سيد سعيد وصالي ، عزت‌الله سامآرام ، يونس اسمعيلي طويل. زهره رسولي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت جسمي در ميان کارکنان شهرداري منطقه يک تبريز. سيد سعيد وصالي ، عزت‌الله سامآرام ، يونس اسمعيلي طويل. زهره رسولي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت جسمي در ميان کارکنان شهرداري منطقه يک تبريز. سيد سعيد وصالي ، عزت‌الله سامآرام ، يونس اسمعيلي طويل. زهره رسولي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :57

چکیده در دنیای مدرن، سلامتی از دغدغه‌های همه جوامع است. به همین علت شناسایی عوامل مرتبط به بهبود سلامت و همچنین تهدید آن مورد توجه برنامه‌های آموزشی سلامت و ارتقای آن قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در بین کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است. روش پژوهش مورد استفاده این مقاله پیمایشی از شیوه پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این طرح کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است که 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای نمونه نهایی انتخاب شده‌اند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان‌دهنده وجود رابطه معنادار بین حمایت اجتماعی، سبک زندگی، سواد سلامت، دسترسی به خدمات سلامت، شرایط محیطی (متغیرهای مستقل) و سلامت جسمی (متغیر وابسته پژوهش) است. به‌علاوه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند‌متغیره پژوهش نشان می دهد که 42 درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می‌شوند. درنتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد عوامل اجتماعی بر سلامت افراد جامعه مؤثر است و غفلت از آنها باعث بروز بیماری و اختلال در سلامت خواهد شد. بنابراین سیاست‌گذاران نظام سلامت در تدوین برنامه‌های سلامت‌محور باید از نظریه‌های حوزه علوم اجتماعی بهره ببرند. مفاهیم کلیدی: تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، حمایت اجتماعی، سبک زندگی، سواد سلامت، دسترسی به خدمات سلامت، شرایط محیطی، سلامت جسمی

لینک کمکی