مقاله مطالع? جامعه‌شناختي رابط? نشاط با سلامت اجتماعي(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملاير)، احمد بخارايي، محمد حسن شربتيان، پويا طوافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله مطالع? جامعه‌شناختي رابط? نشاط با سلامت اجتماعي(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملاير)، احمد بخارايي، محمد حسن شربتيان، پويا طوافي دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالع? جامعه‌شناختي رابط? نشاط با سلامت اجتماعي(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملاير)، احمد بخارايي، محمد حسن شربتيان، پويا طوافي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالع? جامعه‌شناختي رابط? نشاط با سلامت اجتماعي(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملاير)، احمد بخارايي، محمد حسن شربتيان، پويا طوافي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالع? جامعه‌شناختي رابط? نشاط با سلامت اجتماعي(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملاير)، احمد بخارايي، محمد حسن شربتيان، پويا طوافي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :57

هدف نوشتار حاضر از یک‌سو سنجش میزان سلامت اجتماعی و ابعاد آن و از سوی دیگر مطالع رابط متغیر نشاط و سلامت اجتماعی در بین جوانان است. چارچوب نظری شامل رهیافت ترکیبی در حوز سلامت اجتماعی و نشاط، از شاخص های کییز، لارسون و دورکیم، رویکرد ونیهوون و آرگایل، داینر و نظری لذت‌گرایی بوده است. این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی و تحلیلی است، جامع آماری شامل جوانان 18ـ30 سال ساکن در شهر ملایر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ساده و حجم نمونه 400 نفر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان سلامت اجتماعی جوانان در سطح متوسط و رو به بالا (44/40) ارزیابی شده است. همچنین میزان سطح نشاط و شادکامی در بین این جوانان در حد متوسط (26/44) برآورد شده و نتایج به‌دست آمده بیانگر همبستگی متوسطی (24/0) میان متغیرهای نشاط اجتماعی و سلامت اجتماعی است.

لینک کمکی