مقاله هم سنجي اثربخشي طرح‌واره درماني و روايت درماني هنگام به هم پيوستن هر يک از آن‌ها با برنامه غني‌سازي زناشويي بر گرايش به پيمان‌شکني زناشويي و رضايت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله هم سنجي اثربخشي طرح‌واره درماني و روايت درماني هنگام به هم پيوستن هر يک از آن‌ها با برنامه غني‌سازي زناشويي بر گرايش به پيمان‌شکني زناشويي و رضايت زناشويي دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هم سنجي اثربخشي طرح‌واره درماني و روايت درماني هنگام به هم پيوستن هر يک از آن‌ها با برنامه غني‌سازي زناشويي بر گرايش به پيمان‌شکني زناشويي و رضايت زناشويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله هم سنجي اثربخشي طرح‌واره درماني و روايت درماني هنگام به هم پيوستن هر يک از آن‌ها با برنامه غني‌سازي زناشويي بر گرايش به پيمان‌شکني زناشويي و رضايت زناشويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله هم سنجي اثربخشي طرح‌واره درماني و روايت درماني هنگام به هم پيوستن هر يک از آن‌ها با برنامه غني‌سازي زناشويي بر گرايش به پيمان‌شکني زناشويي و رضايت زناشويي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :42

پیمان­شکنی زناشویی مایه آشفتگی چشمگیر زندگی فردی و میان فردی زوجین و تباهگر رابطه آن‌ها است... هدف از انجام این پژوهش هم سنجی اثربخشی طرح‌واره درمانی و روایت درمانی در ترکیب آن‌ها با غنی‌ســــــازی زناشویی بر گرایش به پیمان­شکنی زناشویی و رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری یک‌ماهه است. جامعه آماری 34 نفر از زنان درگیر در پیمان‌شکنی زناشویی مراجعه‌کننده به «درمانگاه فرهنگ شهریار» در سال 1395 بود. نمونه دربرگیرنده 18 زن داوطلب بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس گزینش شدند و به‌صورت تصادفی در گروه‌های شش‌نفری ترکیب طرح‌واره درمانی با غنی‌سازی زناشویی، ترکیب روایت درمانی با غنی‌سازی زناشویی و یک گروه گواه گمارده شدند ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه گرایش به پیمان­شکنی زناشویی پولات 2006، سنجه رضایت زناشویی انریچ 1989 و پرسشنامه طرح‌واره یانگ 1990 بود. برآیندهای آزمون‌های کروسکال والیس و یومان ویتنی نشان داد ترکیب طرح‌واره درمانی با غنی‌سازی زناشویی توانست گرایش به پیمان­شکنی زناشویی را کاهش (05/0>P، 882/2-=Z، 00/0=Mann-Whitney U) و رضایت زناشویی را افزایش دهد (05/0>P، 892/2-=Z، 00/0=Mann-Whitney U). ترکیب روایت درمانی با غنی‌سازی زناشویی توانست گرایش به پیمان­شکنی زناشویی را کاهش (05/0>P، 882/2-=Z، 00/0= Mann-Whitney U) و رضایت زناشویی را افزایش دهد (05/0>P، 887/2-=Z، 00/0= Mann-Whitney U). برآیندهای آزمون یومان ویتنی نشان داد میان اثربخشی طرح‌واره درمانی و روایت درمانی با پیوستن هریک به غنی‌سازی زناشویی بر گرایش به پیمان­شکنی زناشویی (/171/0=P،368/1-=Z، 5/9=Mann-Whitney U) و رضایت زناشویی (81/0=P،241/0=Z، 5/16=Mann-Whitney U) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. پیگیری یک‌ماهه نشانگر ثبات برآیندها بوده است. با توجه به دگرگونی شناخت­ها، هیجان‌ها و رفتارهای افراد پیمان­شکن توسط طرح‌واره درمانی و دگرگونی روایت­های منجر به پیمان­شکنی توسط روایت درمانی و ایجاد صمیمیت توسط غنی‌سازی زناشویی می­توان از آن‌ها در درمان پیمان­شکنی و افزایش رضایت زناشویی استفاده نمود.

لینک کمکی