مقاله بررسي ساختار عاملي و ويژگي‎هاي روان‎سنجي پرسشنامه سبک‌هاي حل تعارض رحيم (ROCI-II) در بين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي ساختار عاملي و ويژگي‎هاي روان‎سنجي پرسشنامه سبک‌هاي حل تعارض رحيم (ROCI-II) در بين دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ساختار عاملي و ويژگي‎هاي روان‎سنجي پرسشنامه سبک‌هاي حل تعارض رحيم (ROCI-II) در بين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ساختار عاملي و ويژگي‎هاي روان‎سنجي پرسشنامه سبک‌هاي حل تعارض رحيم (ROCI-II) در بين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ساختار عاملي و ويژگي‎هاي روان‎سنجي پرسشنامه سبک‌هاي حل تعارض رحيم (ROCI-II) در بين :
تعداد صفحات :42

هدف: روش‌های حل تعارض زناشویی از متغیرهای بسیار مهم و محسوب می‌شوند که تاثیر به سزایی در رضایت زناشویی دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنوع پژوهش‎های همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از فرهنگیان متاهل شهر بندر عباس بود، که به روش نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی چند مرحله‎ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش‎، دو پرسشنامه حل تعارض ROCI-II و حل تعارض CRQ بود. از آزمون آلفای کرونباخ و روش تصنیف برای بررسی پایایی ابزار و از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای بررسی اعتبار سازه این ابزار استفاده شد. یافته‎ها: پایایی پرسشنامه ROCI-II، با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‎های پرسشنامه در دامنه 70/0 تا 75/0 به‎دست آمد. هم‎چنین پایایی ابزار با استفاده از روش تصنیف 68/0 بود. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که پرسشنامه ROCI-II، از پنج عامل، یکپارچگی، ملزم شده، اجتنابی، مسلط و مصالحه تشکیل شده است، که در مجموع این عوامل 81/70 درصد واریانس کل را تبیین می‎نمایند. جدول بارهای عاملی چرخش یافته نشان داد که همه ماده‎های پرسشنامه دارای بار عاملی بیشتر از 50/0 می‎باشند. نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی نشان داد مدل پنج عاملی پرسشنامه ROCI-II، از برازش مطلوبی برخوردار است. مقادیر شاخص‏های برازندگی در حد قابل قبولی قرار داشتند. وجود همبستگی مثبت و منفی بین خرده مقیاس‎های این ابزار با پرسشنامه CRQ، نشان دهنده‎ی روایی همگرا و واگرای مطلوب پرسشنامه ROCI-II، است. نتایج: به‎نظر می‎رسد، پرسشنامه ROCI-II، توان لازم را برای سنجش سبک‎های حل تعارض زناشویی را در بین زوجین ایرانی داراست. از این پرسشنامه می‏توان از آن برای مقاصد مشاوره‎ای و پژوهشی درزمینه مسائل زناشویی، زوج درمانی وروابط بین فردی نزدیک و صمیمی استفاده کرد

لینک کمکی