مقاله هم سنجي تأثير آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروي با روش درمانگري متمرکز بر پذيرش و تعهد در رابطه مادر-کودک مادران کودکان دچار مشکلات رفتاري بروني سازي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله هم سنجي تأثير آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروي با روش درمانگري متمرکز بر پذيرش و تعهد در رابطه مادر-کودک مادران کودکان دچار مشکلات رفتاري بروني سازي شده دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هم سنجي تأثير آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروي با روش درمانگري متمرکز بر پذيرش و تعهد در رابطه مادر-کودک مادران کودکان دچار مشکلات رفتاري بروني سازي شده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله هم سنجي تأثير آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروي با روش درمانگري متمرکز بر پذيرش و تعهد در رابطه مادر-کودک مادران کودکان دچار مشکلات رفتاري بروني سازي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله هم سنجي تأثير آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروي با روش درمانگري متمرکز بر پذيرش و تعهد در رابطه مادر-کودک مادران کودکان دچار مشکلات رفتاري بروني سازي شده :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

تراز مشکلات رفتاری‌ کودکان پیش‌دبستانی همراه با تحول دستخوش نوسان است، به دلیل همکنش همیشگی کودکان با والدین آموزش مهارت‌های فرزند پروری فراخور به والدین تأثیر بسزایی در این نوسان دارد. هدف این پژوهش هم سنجی تأثیر آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپرویبا روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد بر رابطه مادر-کودک بود. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه با گروه گواه بود. جامعه دربرگیرنده مادرانِ کودکان دچار مشکلات رفتاری برونی شده سنین پیش از دبستان شهرستان نجف‌آباد اصفهان در سال 1396 بود که به مرکز مشاوره «رویش‌پندار» مراجعه داشتند. 45 نفر از داوطلبین پس از بررسی ملاک‌های ورود انتخاب و تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. مداخلات آموزشی طی 10 نشست 90 دقیقه‌ای اجرا شد ولی گروه گواه در لیست انتظار قرار داشت. داده‌ها با مقیاس رابطه کودک- والد پیانتا 1994 گردآوری شد. نتایج تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد که مداخله آموزش فرزندپروری با روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد و آموزش مدیریت والدین هر دو به ترتیب موجب کاهش نمرات مؤلفه‌‌های وابستگی (001/0=P و 2/179=F)، (001/0=P و 28/73=F)، تعارض (001/0=P و 14/347=F)، (001/0=P و 23/94=F) و افزایش نمرات نزدیکی (001/0=P و 36/110=F)، (001/0=P و 38/63=F) و رابطه مثبت (001/0=P و 96/552=F)، (001/0=P و 19/219=F) شده‌اند. بعلاوه تأثیر آموزش فرزند پروری با روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد در هر چهار مؤلفه‌ مذکور از آموزش مدیریت والدین بیشتر بود (001/0=P). میزان تأثیر گروه آموزش فرزندپروری با روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد و آموزش مدیریت والدین به ترتیب در مؤلفه نزدیکی 88/0 و 81/0، وابستگی 92/0 و 84/0، تعارض 96/0 و 87/0 و در رابطه مثبت کلی 97/0 و 94/0 به دست آمد. سرانجام می‌توان گفت هر دو آموزش، با بهبود مهارت‌های فرزند پروری، افزایش تعاملات مثبت و کاهش رفتارهای والدینی منفی به مادران در مدیریت مشکلات رفتاری کودکانشان کمک کرده و از طریق افزایش نزدیکی و کاهش تعارض و وابستگی مایه بهبود رابطه مثبت مادر-کودک شده‌اند.

لینک کمکی