مقاله مقايسه اثربخشي دو رويکرد آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) و روايت درماني گروهي بر تعديل طرح واره‌هاي ناسازگار اوليه در مراجعان متقاضي طلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله مقايسه اثربخشي دو رويکرد آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) و روايت درماني گروهي بر تعديل طرح واره‌هاي ناسازگار اوليه در مراجعان متقاضي طلاق دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه اثربخشي دو رويکرد آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) و روايت درماني گروهي بر تعديل طرح واره‌هاي ناسازگار اوليه در مراجعان متقاضي طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه اثربخشي دو رويکرد آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) و روايت درماني گروهي بر تعديل طرح واره‌هاي ناسازگار اوليه در مراجعان متقاضي طلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه اثربخشي دو رويکرد آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) و روايت درماني گروهي بر تعديل طرح واره‌هاي ناسازگار اوليه در مراجعان متقاضي طلاق :
تعداد صفحات :43

هدف: پژوهش حاضر مقاله مقايسه اثربخشي دو رويکرد آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) و روايت درماني گروهي بر تعديل طرح واره‌هاي ناسازگار اوليه در مراجعان متقاضي طلاق بود. روش: در این روش مداخله‌ای نیمه آزمایشی که با استفاده از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد، 60 نفر از افراد متقاضی طلاق شهرستان نورآباد مراجعه کننده یا ارجاع داده شده توسط دادگاه خانوادگی به مراکز بهزیستی، کمیته امداد و بخش مشاوره شبکه بهداشت و درمان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گروه اول آموزش پذیرش و تعهد و برای گروه دوم روایت درمانی گروهی و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. پژوهش با کمک فرم کوتاه پرسش نامه طرح‌واره‌های ناسازگارانه اولیه یانگ (YSQ-SF) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‏ ها: نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری بر تعدیل طرح‌واره‌های ناسازگار اثر بخش بوده‌اند (001/0≥P). نتیجه‏ گیری: بنابراین توجه به اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی در محیط‌های مشاوره و روان درمانی خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

لینک کمکی