مقاله اثربخشي آموزش روانشناختي بر هيجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلايان به وسواس فکري-عملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله اثربخشي آموزش روانشناختي بر هيجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلايان به وسواس فکري-عملي دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشي آموزش روانشناختي بر هيجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلايان به وسواس فکري-عملي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثربخشي آموزش روانشناختي بر هيجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلايان به وسواس فکري-عملي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشي آموزش روانشناختي بر هيجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلايان به وسواس فکري-عملي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری– عملی انجام شد. مطالعه حاضر از طرح‌های نیمه آزمایشی با مدل پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل کلیه مراجعه‌کنندگان به بخش روانپزشکی بیمارستان امام‌حسین(ع) تهران می‌باشد. گروه نمونه، شامل 27 نفر از مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بیمارستان امام حسین(ع) تهران انتخاب و به روش غیرتصادفی در دو گروه آزمایش (12=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها مقیاس وسواس-اجبار ییل‌براون (Y-BOCS) و مقیاس سطح هیجان ابرازشده (LEE) را تکمیل نمودند. سپس مداخله آموزش روانشناختی با توجه به برنامه آموزشی MFBT در مورد گروه آزمایش اجرا شد. این مداخله شامل 8 جلسه 2 ساعته، آموزش روانشناختی به مراقبین مبتلایان به وسواس بوده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد آموزش روانشناختی در کاهش هیجان ابرازشده و مولفه‌های آن شامل: مزاحمت/مداخله‌گری، پاسخ‌هیجانی، نگرش منفی نسبت به بیماری، تحمل/انتظار و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی موثر است. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان آموزش روانشناختی را به عنوان مداخله‌ی موثر در درمان پیشنهاد کرد.

لینک کمکی