مقاله بررسي تأثير سطح نگهداشت منابع نقدي بر ظرفيت بدهي و اراي? مدلي نوين براي تعيين ظرفيت بدهي (مطالع? موردي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي تأثير سطح نگهداشت منابع نقدي بر ظرفيت بدهي و اراي? مدلي نوين براي تعيين ظرفيت بدهي (مطالع? موردي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تأثير سطح نگهداشت منابع نقدي بر ظرفيت بدهي و اراي? مدلي نوين براي تعيين ظرفيت بدهي (مطالع? موردي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تأثير سطح نگهداشت منابع نقدي بر ظرفيت بدهي و اراي? مدلي نوين براي تعيين ظرفيت بدهي (مطالع? موردي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تأثير سطح نگهداشت منابع نقدي بر ظرفيت بدهي و اراي? مدلي نوين براي تعيين ظرفيت بدهي (مطالع? موردي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

انعطاف‌پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک‌های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کنند انعطاف‌پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می‌تواند ایجاد کند به گونه‌ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی‌ها نکند. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف‌پذیری مالی داخلی شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف‌پذیری مالی داخلی کمک می‌کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران‌های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاد بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش‌آمده می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در باز زمانی 1393 – 1382 می‌پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها می‌باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف‌پذیری مالی داخلی می‌باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف‌پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.

لینک کمکی