مقاله بررسي ميزان بهره گيري اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي از فناوري اطلاعات در فرايند آموزش و پژوهش با توجه به عواملي دموگرافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي ميزان بهره گيري اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي از فناوري اطلاعات در فرايند آموزش و پژوهش با توجه به عواملي دموگرافي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ميزان بهره گيري اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي از فناوري اطلاعات در فرايند آموزش و پژوهش با توجه به عواملي دموگرافي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ميزان بهره گيري اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي از فناوري اطلاعات در فرايند آموزش و پژوهش با توجه به عواملي دموگرافي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ميزان بهره گيري اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي از فناوري اطلاعات در فرايند آموزش و پژوهش با توجه به عواملي دموگرافي :
تعداد صفحات :21

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان بهره­گیری اعضای هیأت علمی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به عوامل دموگرافی بود. نمونه آماری 83 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی که در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تدریس می­باشند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تأیید و میزان روایی سازه پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی پیرسون(738/0r=) گزارش شده است. میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمده است. نتایج نشان داد بین سابقه کار(0.59, P<0.05-r=)، رتبه علمی(,P<0.050.395-r=) و کارکردهای پژوهشی (05/0,p< 279/0r=) اعضای هیأت علمی با بهره­گیری از فناوری اطلاعات ارتباط معنا­داری وجود دارد. نتایج نشان می­دهد بین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات درفعالیت­های آموزشی و پژوهشی در گرایش­های متفاوت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تفاوت معنا­داری وجود دارد.

لینک کمکی