مقاله ارتباط بين ايمني و کارآيي اماکن و تأسيسات ورزشي از ديدگاه دانشجويان با ميزان شيوع آسيب‌هاي ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله ارتباط بين ايمني و کارآيي اماکن و تأسيسات ورزشي از ديدگاه دانشجويان با ميزان شيوع آسيب‌هاي ورزشي دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط بين ايمني و کارآيي اماکن و تأسيسات ورزشي از ديدگاه دانشجويان با ميزان شيوع آسيب‌هاي ورزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارتباط بين ايمني و کارآيي اماکن و تأسيسات ورزشي از ديدگاه دانشجويان با ميزان شيوع آسيب‌هاي ورزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط بين ايمني و کارآيي اماکن و تأسيسات ورزشي از ديدگاه دانشجويان با ميزان شيوع آسيب‌هاي ورزشي :
تعداد صفحات :33

هدف این پژوهش، ارزیابی ارتباط بین وضعیت ایمنی و کارآیی اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی از نظر کاربران (دانشجویان دختر و پسر) با میزان شیوع آسیب‌های ورزشی است. روش تحقیق، توصیفی است و جمع‌آوری اطلاعات به­صورت میدانی (پیمایشی) انجام شده است. جامع آماری شامل دانشجویان سال تحصیلی 89- 88 (حدود 6000 نفر) بود که 800 نفر دانشجوی شرکت­کننده در فعالیت‌های، آموزشی و فوق برنام ورزشی(400 دختر و 400 پسر) به­عنوان نمونه در این مطالعه مشارکت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنام محقق­ساخته­ای­ شامل 35 گزاره بود که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان قابل قبول (بیش از 70 درصد) بود و پایایی آن طبق ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد به­دست آمد. همچنین برای تعیین روائی ساز آزمون و میزان کفایت حجم نمونه از روش تحلیل عاملی استفاده شد که مقدار ضریب کفایت حجم نمونه 85/0 به­دست آمد. تعداد آسیب‌های رخ داده در اماکن ورزشی از سال 1386 تا 1389 از طریق بخش پژوهشی جمع­آوری شد. از آزمون کولموگروف – اسمیرنف به­منظور تعیین طبیعی بودن توزیع، از آزمون لوین برای تعیین تجانس واریانس و از آزمون t مستقل برای مقایس نظرات دو گروه آزمودنی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد به­طور میانگین 65 درصد از دانشجویان دانشگاه وضعیت ایمنی اماکن، تجهیزات و فضاهای ورزشی و همچنین کارآیی متناسب با مکانی آموزشی - مسابقاتی را قابل قبول ارزیابی می­کنند. ضمن اینکه 22 درصد از دانشجویان پسر و 30 درصد از دانشجویان دختر وضعیت بهداشت اماکن و فضاهای ورزشی را نامناسب معرفی کردند. از طرف دیگر، بررسی گزارش­های بروز آسیب‌های جسمانی در حوزه‌های مختلف دانشگاه نشان می­دهد بیش از 60 درصد کل آسیب‌های جسمانی دانشجویان در زمان فعالیت‌های ورزشی در این اماکن رخ داده است؛ از این رو با توجه به حساسیت وضعیت ایمنی و ضرورت افزایش درصد ایمنی فعالیت و جلوگیری از هرگونه حادث احتمالی پیشنهاد می‌شود با توجه به استانداردهای مطلوب، برنامه‌ریزی لازم برای افزایش ضریب ایمنی و بهداشتی پیش‌بینی و کاربرگ‌های لازم برای کنترل و ارزیابی دقیق وضعیت ایمنی و بهداشتی مستمر از طرف نیروی انسانی متخصص تهیه شود. ضمناً در بخش‌های دیگر دانشگاه (کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها) نیز تحقیقات مشابهی اجرا شود تا برنامه­ریزی­های لازم برای بهره­برداری نتایج این پژوهش از سوی مدیران و مربیان انجام و کلاس‌های آموزشی برای کارکنان این بخش طراحی و اجرا شود.

لینک کمکی