مقاله تاثير تواتر خودگويي آموزشي و انگيزشي بر اجراي مهارت پرتاب دارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تاثير تواتر خودگويي آموزشي و انگيزشي بر اجراي مهارت پرتاب دارت دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير تواتر خودگويي آموزشي و انگيزشي بر اجراي مهارت پرتاب دارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير تواتر خودگويي آموزشي و انگيزشي بر اجراي مهارت پرتاب دارت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير تواتر خودگويي آموزشي و انگيزشي بر اجراي مهارت پرتاب دارت :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

هدف پژوهش حاضر مطالع اثر تواتر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب دارت بود. 38 نفر دانشجوی پسر غیر ورزشکار به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. شرکت کنندگان بر اساس نمرات پیش آزمون در دو گروه خودگویی آموزشی و انگیزشی با تواتر یک تکرار و سه تکرار قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس برای اندازه گیری‌های تکراری 2 گروه (انگیزشی و آموزشی) × 3 شرایط آزمون (پیش آزمون، خود گویی با یک تکرار و خودگویی با سه تکرار) تحلیل شدند. نتایج نشان داد خودگویی آموزشی و انگیزشی با یک تکرار بر عملکرد حرکتی پرتاب دارت اثر معنادار دارد، اما خودگویی آموزشی و انگیزشی با سه تکرار بطور معناداری باعث کاهش عملکرد حرکتی پرتاب دارت شد. نتایج مؤید این است که تواتر خودگویی بر اجرای مهارت پرتاب دارت اثر منفی دارد.

لینک کمکی