مقاله مقايسة اثربخشي طرحواره‌درماني، آموزش آرام‌سازي کاربردي و تصوير‌سازي‌ ذهني بر کاهش اضطراب‌ حالتي شناختي ورزشکاران نخبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله مقايسة اثربخشي طرحواره‌درماني، آموزش آرام‌سازي کاربردي و تصوير‌سازي‌ ذهني بر کاهش اضطراب‌ حالتي شناختي ورزشکاران نخبه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسة اثربخشي طرحواره‌درماني، آموزش آرام‌سازي کاربردي و تصوير‌سازي‌ ذهني بر کاهش اضطراب‌ حالتي شناختي ورزشکاران نخبه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسة اثربخشي طرحواره‌درماني، آموزش آرام‌سازي کاربردي و تصوير‌سازي‌ ذهني بر کاهش اضطراب‌ حالتي شناختي ورزشکاران نخبه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسة اثربخشي طرحواره‌درماني، آموزش آرام‌سازي کاربردي و تصوير‌سازي‌ ذهني بر کاهش اضطراب‌ حالتي شناختي ورزشکاران نخبه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی ‌طرحواره‌درمانی، آرام‌سازی کاربردی و تصویرسازی در کاهش اضطراب حالتی شناختی ورزشکاران نخبه می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 72 نفر از ورزشکاران ملی‌پوش مرد و زن بودند که از رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی به صورت در دسترس انتخاب و در چهار گروه 18 نفری به شکل تصادفی قرار ‌داده‌ شدند. شرکت‌کنندگان از طریق پرسش‌نامه خود‌سنجی ایلی نویز، در دو مرحله پیش و پس‌آزمون موردبررسی قرار‌گرفتند. هرکدام از روش‌ها روی یک گروه به مدت 9 هفته اعمال گردید و گروه چهارم به‌عنوان گروه کنترل در‌نظر گرفته شد. نتایج از طریق تحلیل کوواریانس چند‌متغیره بیانگر این بود که اجرای هر سه روش طرحواره‌درمانی، آرام‌سازی کاربردی و تصویرسازی ذهنی در کاهش اضطراب حالتی‌شناختی مؤثر بوده است (0.05P<). طرحواره‌درمانی مؤثرترین روش در کاهش اضطراب حالتی‌رقابتی بود و باعث بیشترین کاهش میزان اضطراب‌شناختی در مقایسه با دو روش دیگر گردید.

لینک کمکی