مقاله القا تکثير جنس ماده قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله القا تکثير جنس ماده قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله القا تکثير جنس ماده قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله القا تکثير جنس ماده قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله القا تکثير جنس ماده قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa :
تعداد صفحات :24

در این تحقیق اثر هورمون سنتز شده (GnRHa‌) بر فرآیند تسریع و همزمانی رسیدگی در گله مولدین قزل‌آلای رنگین کمان مورد مطالعه قرار گرفت. ماهیان مورد بررسی در 5 گروه آزمایشی هر گروه شامل 10 عدد مولد در قالب طرح کاملاً تصادفی تقسیم بندی شده و تزریقات بصورت داخل صفاقی صورت پذیرفت. میزان کل هورمون دریافتی توسط ماهیان در گروه 1 الی 5 بترتیب معادل 0، 20، 30، 60 و 80 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن ماهی بود. در این بررسی متوسط زمان مورد نیاز تا تکمیل فرآیند تخم‌دهی، همزمانی تکثیر، کمیت و کیفیت تخم‌های استحصالی و همچنین تغییرات سطوح هورمون تستوسترون سرم خون مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان دادند که تزریق هورمون GnRHa، منجر به القاء تکثیر، تسریع و همزمانی فرآیند اوولاسیون در گله مولدین می‌شود، بطوری که متوسط زمان مورد نیاز برای تکمیل فرآیند تخم‌دهی در گله مولدین را از 45/2‌ ± ‌6/19، در گروه کنترل به 25/2‌ ± ‌56/11، 72/2‌ ± ‌75/12، 29/0‌ ± ‌56/7 و 98/0‌ ± ‌5/9 روز در گروههای دو الی پنج بطور معنی‌داری کاهش داد (05/0‌P<‌). همچنین همزمانی بسیار بالایی در فرآیند تکثیر گروههای گیرنده هورمون نسبت به گروه کنترل دیده شد، بطوری که تا روز هشتم پس 3/56 درصد رسیده بود، اما هیچیک از مولدین گروه کنترل تا این زمان به مرحله تخم‌دهی نرسیده بودند.در روز بیست و دوم پس از آغاز آزمایش، در حالی که فرآیند تخمریزی در گروههای گیرنده هورمون کامل شده بود، میزان تخم‌دهی تجمعی در گروه کنترل به 40 درصد رسید. میزان درصد وزن تخم استحصالی از هر مولد به ازای واحد وزن بدن در گروههای مختلف آزمایش بترتیب معادل 45/‌0‌ ± ‌64/14، 71/0 ± 68/15، 37/0 ± 21/15، 4/0 ± 91/14 و 5/0 ± 97/14 اندازه‌گیری شد (05/0‌P>‌). همچنین میزان بازماندگی تخم‌های لقاح یافته تا مرحله چشم‌زدگی در گروههای مختلف آزمایش فاقد تفاوت معنی‌دار ثبت گردید (05/0‌P>‌).تزریق هورمون GnRHa به مولدین منجر به افزایش سطح هورمون تستوسترون سرم خون ng/ml‌11/4 ± 21/9 در زمان صفر به ng/ml‌29/4 ± 47/23 در 24 ساعت پس از اولین تزریق و کاهش مجدد آن به سطوح پایه پس از 72 ساعت (11/3 ± 91/10) گردید. در حالیکه چنین تغییراتی در گروه کنترل دیده نشد.

لینک کمکی