مقاله اثر متقابل سلنيوم و چربي جيره بر ترکيب اسيد چرب بافت ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله اثر متقابل سلنيوم و چربي جيره بر ترکيب اسيد چرب بافت ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر متقابل سلنيوم و چربي جيره بر ترکيب اسيد چرب بافت ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر متقابل سلنيوم و چربي جيره بر ترکيب اسيد چرب بافت ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر متقابل سلنيوم و چربي جيره بر ترکيب اسيد چرب بافت ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :
تعداد صفحات :17

هدف اصلی این آزمایش تعیین اثر  سلنیوم در غذای حاوی سطوح بالای چربی بر ترکیب اسیدهای چرب بافت ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بود. در این تحقیق شش غذای آزمایشی با استفاده از دو سطح چربی (15 و 30 درصد) و سه سطح سلنیوم (1/0، 15/0 و 2/0 میلی گرم در کیلوگرم غذا) در چهارچوب طرح فاکتوریل (2×3) ساخته شد. بچه ماهیان قزل‌آلا با وزن اولیه 99/6 گرم و تراکم 25 عدد در 18 تانک 300 لیتری در شش گروه سه‌تایی برای هفت هفته با جیره های ساخته شده تغذیه شدند. نتایج حاصله نشان داد با افزایش چربی جیره میزان اسیدهای چرب غیراشباع و میزان اکسیداسیون بافت افزایش می‌یابد. افزایش سلنیوم جیره باعث فعالیت بیشتر آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شده و در جیره‌های پرچرب (30 درصد چربی) وجود سلنیوم بعنوان عامل بازدارنده اکسیداسیون باعث بهبود ترکیب اسیدهای چرب غیراشباع می‌شود . از سوی دیگر وجود سلنیوم بالا (2/0 میلی‌گرم در کیلوگرم)  در جیره می تواند اثرات محدود کننده بر اسیدهای چرب غیراشباع مانند آراشیدونیک اسید و EPA داشته باشد. در نتیجه وجود مکمل سلنیوم می‌تواند بعنوان عامل کنترل کننده اکسیداسیون باعث حفظ کیفیت اسیدهای چرب عضله در غذاهای پرچرب شود و براساس تحقیق انجام شده مقدار 15/0 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم غذا برای سطوح بالای چربی پیشنهاد می شود.

لینک کمکی