مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر بهره‌وري شرکتهاي صيادي استان بوشهر و رتبه بندي آنها با استفاده از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي (GAHP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر بهره‌وري شرکتهاي صيادي استان بوشهر و رتبه بندي آنها با استفاده از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي (GAHP) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر بهره‌وري شرکتهاي صيادي استان بوشهر و رتبه بندي آنها با استفاده از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي (GAHP)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر بهره‌وري شرکتهاي صيادي استان بوشهر و رتبه بندي آنها با استفاده از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي (GAHP)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر بهره‌وري شرکتهاي صيادي استان بوشهر و رتبه بندي آنها با استفاده از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي (GAHP) :
تعداد صفحات :17

شرکتهای صیادی استان بوشهر یکی از بخشهای مهم اقتصادی صنایع شیلاتی می‌باشند که نقش مؤثری را در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در این استان دارند. هدف اصلی از این تحقیق ابتدا شناسایی و سپس تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهره وری شرکتهای صیادی استان بوشهر با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی Analytic Hierarchy Process (GAHP) Group می باشد. بدین منظور دو نوع پرسشنامه استاندارد تدوین گردید نمونه آماری شامل 100 نفر از صیادان و  18 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش شیلات در استان بوشهر بودند. در این تحقیق پس از تحلیل پاسخ های مرتبط به پرسشنامه نوع اول عوامل مؤثر بر بهره وری شرکتهای صیادی در استان بوشهر در دو معیار اصلی عوامل داخلی و عوامل خارجی و 5 زیر معیار دولت، عوامل ساختاری، منابع طبیعی، عوامل نرم‌افزاری و عوامل سخت‌افزاری شناسایی گردیدند. در مرحله بعد، با استفاده از اطلاعات مربوط به پرسشنامه نوع دوم هرکدام از عوامل شناسایی شده، با استفاده از تکنیکGAHP  رتبه بندی گردیدند. از جمله نتایج مهم تحقیق این بود که در زیر معیار دولت، اداره کل شیلات، در زیر معیار عوامل ساختاری، عامل تغییرات اقتصادی، در زیر معیار عوامل نرم‌افزاری، روشهای مدیریت و بالاخره در زیر معیار عوامل سخت‌افزاری، میزان و نوع صید با دارا بودن بیشترین وزن مهمترین عامل در هر کدام از زیر معیارهای خود بشمار می آیند. براساس نتایج بدست آمده راهکارهای مهم جهت ارتقاء عملکرد شرکتهای صیادی در استان بوشهر ارائه گردیدند.

لینک کمکی