مقاله مطالعه سبزشدن و بقاي گياهچه ژنوتيپ‌هاي گلرنگ در خاک آلوده به بيمارگر Pythium ultimum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله مطالعه سبزشدن و بقاي گياهچه ژنوتيپ‌هاي گلرنگ در خاک آلوده به بيمارگر Pythium ultimum دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه سبزشدن و بقاي گياهچه ژنوتيپ‌هاي گلرنگ در خاک آلوده به بيمارگر Pythium ultimum کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه سبزشدن و بقاي گياهچه ژنوتيپ‌هاي گلرنگ در خاک آلوده به بيمارگر Pythium ultimum،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه سبزشدن و بقاي گياهچه ژنوتيپ‌هاي گلرنگ در خاک آلوده به بيمارگر Pythium ultimum :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

این مطالعه باهدف پاسخ‌گویی به سؤالاتی در زمینه امکان وجود مقاومت ژنتیکی نسبت به بیماری مرگ گیاهچه در گلرنگ زراعی صورت گرفت. بدین‌منظور واکنش 15 ژنوتیپ گلرنگ زراعی نسبت به P.ultimum طی سال‌های 1386 و 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کرت‌های خرد شده با دو سطح استریل و غیراستریل به عنوان فاکتور اصلی و 15 ژنوتیپ گلرنگ به عنوان فاکتور فرعی اجرا شد. به‌منظور ایجاد آلودگی مذکور از کشت پراگنه‌های بیمارگر در ماسه استریل شده همراه با سوسپانسیون بیمارگر با غلظت 105 زئوسپور در میلی‌لیتر استفاده گردید. نتایج نشان داد که 10 ژنوتیپ، مقاومتی بیش از 90 درصد از خود نشان داده‌اند، که در بین آنها مقاومت بالای 98 درصد در دو ژنوتیپ LRV-55-255 و 34040 مشاهده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آلودگی ناشی از P.ultimum بر سرعت سبزشدن در مزرعه مؤثر بود. گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها، نشان داد که ژنوتیپ‌های گروه سوم (زرقان- 259 و 34040) نسبتاً مقاوم بودند.

لینک کمکی