مقاله بررسي تأثير ميزان رطوبت روي خصوصيات هندسي و ثقلي پنبه دانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي تأثير ميزان رطوبت روي خصوصيات هندسي و ثقلي پنبه دانه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تأثير ميزان رطوبت روي خصوصيات هندسي و ثقلي پنبه دانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تأثير ميزان رطوبت روي خصوصيات هندسي و ثقلي پنبه دانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تأثير ميزان رطوبت روي خصوصيات هندسي و ثقلي پنبه دانه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

طراحی تجهیزات مورد نیاز برای فرآیند، سورتینگ، درجه‌بندی و سایر عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی نیازمند اطلاعاتی در خصوص خصوصیات فیزیکی آنها است. در این تحقیق تأثیر میزان رطوبت روی خصوصیات هندسی (طول، عرض، ضخامت، میانگین هندسی و حسابی قطر، سطح جانبی، مساحت تصویر و ضریب کرویت) و خصوصیات ثقلی (وزن هزار دانه، حجم، دانسیته‌ی واقعی، دانسیته‌ی توده و تخلخل) دانه‌ دو واریته‌ی پنبه (سای‌اکرا و ساحل) با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل 5×2 (دو سطح رقم و پنج سطح میزان رطوبت) در آزمایشگاه فنی- مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش میزان رطوبت میزان طول دانه‌ی پنبه‌ ارقام سای‌اکرا و ساحل به‌ترتیب در دامنه‌ 15/9-82/8 و 91/8-77/8 میلی‌متر، ضخامت دانه به‌ترتیب در دامنه‌ 16/4-96/3 و 37/4-24/4 میلی‌متر، قطر میانگین هندسی به‌ترتیب در دامنه‌ 73/5-52/5 و 76/5-48/5 میلی‌متر و ضریب کرویت به‌ترتیب 7/62 و 7/64-4/65 درصد قرار داشتند. نتایج نشان‌دهنده‌ وجود روابط خطی مثبت بین میزان رطوبت و طول، عرض، ضخامت و میانگین هندسی قطر بود. با افزایش میزان رطوبت، حجم دانه به ترتیب در دامنه‌ی 22/1-00/1 و 14/1-86/0 سانتی‌متر مکعب، دانسیته‌ توده به‌ترتیب در دامنه‌ی 514-576 و 555-588 کیلوگرم بر متر مکعب و تخلخل به‌ترتیب در دامنه‌ی 6/62-5/38 و 9/51-9/42 درصد قرار داشتند. برای نشان دادن تغییرات خصوصیات ثقلی دانه دو واریته پنبه مورد مطالعه با افزایش میزان رطوبت، معادلات رگرسیونی از نوع درجه اول و با ضریب تعیین بالا (2R) برازش گردید. میزان دانسیته‌ی توده با افزایش میزان رطوبت، کاهش خطی و با ضریب تعیین (2R) بالا را نشان داد.

لینک کمکی