مقاله ارزيابي پايداري عملکرد درارقام سويا با استفاده از مدل AMMI در مناطق معتدله شمالي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله ارزيابي پايداري عملکرد درارقام سويا با استفاده از مدل AMMI در مناطق معتدله شمالي ايران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي پايداري عملکرد درارقام سويا با استفاده از مدل AMMI در مناطق معتدله شمالي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي پايداري عملکرد درارقام سويا با استفاده از مدل AMMI در مناطق معتدله شمالي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي پايداري عملکرد درارقام سويا با استفاده از مدل AMMI در مناطق معتدله شمالي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

به‌منظورتعیین پایداری عملکرد دانه 19 لاین خالص دیررس سویا، یک آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه منطقه، گرگان، مازندران و مغان به‌مدت دو سال (92-91) به مورد اجرا در آمد. لاین‌های جدید مشتق از 13 ترکیب به همراه دو شاهد کتول وساری بودند.کشت به صورت تابستانه و در این بررسی لاین‌ها از نظر عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. عملکرد دانه در دو سال دارای تفاوت معنی داری بود و بیشترین عملکرد دانه در سال 91 با میزان 3552 کیلوگرم در هکتار تولید شد. همچنین عملکرد دانه در سه منطقه تفاوت قابل ملاحظه ای نشان داد. بیشترین عملکرد دانه در منطقه مازندران با میزان 3659 کیلوگرم در هکتار به دست آمد، اما در دو منطقه گرگان و مغان اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد و میانگین عملکرد در این دو منطقه 3165 کیلو گرم در هکتار بود.بین لاین‌های مختلف نیز اختلاف بسیار معنی داری در مناطق مختلف مشاهده شد و بیشترین عملکرد دانه متعلق به لاین شماره 16 حاصل از ترکیب Accomac×Yagutsa با میزان 3728 و کمترین مربوط به ترکیب Hamilton×Sahar با میزان 2662 کیلوگرم در هکتار بود. بر اساس تجزیه آماری با استفاده از مدل AMMI چهار رقم برتر از نظر عملکرد دانه در هر منطقه مشخص شدند و بر این اساس لاین‌های برتر برای ارزیابی ناحیه ای بررسی می‌شوند تا در صورت داشتن برتری در شرایط زارع، در مسیر معرفی ارقام جدید قرار بگیرند.

لینک کمکی